Temel İş Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği iş yerleri içerisinde ortaya çıkan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak için uygulanan çalışmadır.

Temel iş güvenliği eğitimi çalışanlar ile beraber işletmenin çalışanı ve çevresinin korunmasını temel alan önlemlerin tamamıdır. Ülkemiz son 10 yılda, ulusal İSG sistemleri risk önleme ve değerlendirme konusunda uluslararası standartlara uyumlu duruma gelmeyi başarmıştır.

Is Guvenligi Egitimi Nedir
Is Guvenligi Egitimi Sertifikasi
Is Guvenligi Egitimi Yonetmeligi
Temel Is Guvenligi Egitimi Fiyat
Temel Is Guvenligi Egitimi Nedir
Temel Is Guvenligi Egitimi Fiyatlari

Temel İş Güvenliği Eğitimi Yönetmeliği

Temel İş güvenliği eğitimi yönetmeliği kapsamı içerisinde mesleki risklerin tam olarak önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi ile beraber tüm tedbirlerin alınması gibi pek ok işi kapsamaktadır. İşveren, çalışan personelinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini alması için gerekli koşulları sağlaması gerekir. Bu eğitim uygulaması işe giriş yapmadan önce, iş yeri değiştirildiğinde, ya da yeni teknoloji kullanımına karar verildiğinde yapılması gerekir. Eğitim uygulamaları, değişen ve ortaya çıkan risk koşullarına uygun şekilde yenilenmektedir.

  • Mesleki eğitim alma zorunluluğu gerektiren tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işlerde eğitim almayan kişiler çalıştırılamaz.
  • İş kazası geçirmiş ya da meslek hastalığına yakalanmış çalışanlar işe başlamadan önce, söz konusu kazanın ya da meslek hastalığının nedenleri ve korunma yolları konusunda ilave eğitim verilmektedir. Bununla beraber, herhangi bir nedenden dolayı altı aydan fazla süreyle işten uzak kalan kişiler, tekrar işe başlatılmadan önce yenileme eğitimi alması gerekir.
  • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan işyerleri içerisinde personelin sağlık ve güvenlik riskleri eğitimin alındığına dair belge olmadan çalıştırılması yasaktır.
  • İşveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı personellerine gerekli eğitimin verilmesini sağlaması gerekir.

Bu madde kapsamı içerisinde sunulacak olan eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılmamaktadır. Eğitim içerisinde geçen süre çalışma süresinden sayılmaktadır. Eğitim süresinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması durumunda ise bu süreler fazla sürelerle çalışma ya da fazla çalışma olarak düzeltilir.

Temel Is Guvenligi Egitimi Nida Osgb
Temel Is Guvenligi Egitimi Sertifikasi Nereden Alinir
Temel Is Guvenligi Egitimi Sertifikasi
Temel Is Guvenligi Egitimi Yonetmeligi
Temel Is Guvenligi Egitimi
Temel Is Guvenligi Egitimi Osgb

Temel İş Güvenliği Eğitimi Konuları

İş kazalarının yaklaşık olarak yarısı basit önlemler ile engellenebilen kazalar olarak yer almaktadır. İş kazalarında sadece %2 si engellenemeyen kazalardan oluşur. Eğitimlerimiz yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde temel iş güvenliği eğitimi konuları konusunda uzman olan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerimiz tarafından verilmektedir. Bu kursta başarılı olan kişiler sertifikalarını almayı başarmaktadır.

Çok tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerine yılda bir kere 16 saat

Tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde iki yılda bir ve 12 saat

Az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde 3 yılda bir ve 8 saat olarak eğitim verilmektedir.

Bu şekilde belirlenen süre içerisinde yapılacak olan bu eğitimler ile personel iş sağlığı ve güvenliği kültürünü edinmektedir.

is sagligi ve guvenligi nedir2

Temel İş Güvenliği Eğitimi Sertifikası

Eğitim alacak olan personelleri Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası verilmektedir. Eğitim sonunda düzenlenmek istenen test sonuçları raporlu hale getirerek, şirket yetkililerine sunulmaktadır. İşyeri içerisinde sağlıklı çalışma ortamının ve güvenliğin sağlanması için;

İşyeri sahipleri, her işçinin çalıştığı alanlarda ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatlarını da içeren sağlık ve güvenlik eğitimlerini sağlamak zorundadır. Bu eğitim uygulamaları;

  • İşe giriş yapmadan önce,
  • Çalışma yeri ya da iş değişikliklerinde,
  • İş ekipmanlarının değişmesi durumunda,
  • Yeni teknolojiye geçildiğinde yapılmaktadır.

Eğitim, değişen ya da yeni ortaya çıkacak olan risklere uygun olarak yenilenmekte ve güvenlik riskleriyle ilgili olarak yeterli bilgi ve talimat almalarına yardımcı olmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi uygulamaları güvenlik kültürü kazanılmasında önemli konulardan bir tanesidir. Yapılan araştırmalar İş kazalarının yaklaşık olarak % 88’i insan hatası sebebiyle ortaya çıktığını göstermiştir. Verilecek eğitimler ile bu kazaların çoğu engellenebilmektedir.

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.