Acil Kaçış Koridorları

Yangın durumunda kaçış yollarının güvenli ve yeterli derecede geniş olması çok önem arz eder. Bu koridorun baştan sona kadar hiçbir engel olmadan kaçanları koridorun sonuna ulaştıracak şekilde dizayn edilmesi gerekir. Öyle ki panik halinde kaçışan insanların herhangi bir engelde birbirlerine zarar vermeleri, kendilerine zarar vermeleri içten bile değildir. Bu yüzden binaların ve yangın kaçış koridorlarının tasarımında insan sağlığı faktörü kesinlikle birinci öncelikli olmalıdır. Elbette binanın mimari yapısına uygun olarak farklı tasarımlar düşünülebilir.

Acil Kaçış Koridorları- Nida OSGB

Acil kaçış koridorlarının yeterli genişlikte olmasının faydası da tartışılmaz. Acil durumlarda insanlar sağlıklı düşünemez çünkü ilk hedef tehlikeli durumdan kaçmaktır. Bunun için de bildikleri yolu kullanmak, hep birlikte kaçmak, zemin seviyesine ulaşarak binadan tahliye olmak arzusunda olurlar. Bunu sağlamak da binayı inşa edenler ve denetimini yapanların sorumluluğudur. Yeni model binalarda yangın kaçış koridorlarının artık daha güvenli yapıldığı, yangın merdivenine hızlı şekilde bağlandığı görülmektedir.

Acil bir durumda acil kaçış koridorlarının insanların hızlı hareket ederek güvenli şekilde binadan tahliye edilmesine olanak tanıması hayati önemdedir. Genişliğin az olması veya yolunda engel olması tehlikeyi arttıracaktır. Yangın kapıları da koridorlardan yangın merdivenine geçişi sağlıklı şekilde sağlayacak durumda monte edilmelidir.

Yangın Kaçış Yolu Alanları

Yangın kaçış yolu alanları koridor, kapı ve merdivenlerden oluşur. Bu alanda sağlıklı bir şekilde hareket etmek, engelsiz ulaşmak, binadan zarar görmeden tahliye olmak kaçış yollarının teknik olarak görevini yerine getirdiğini göstermektedir. Çıkış kapıları ve koridorlarının kaçış yolunda üstlendikleri görevi ifa ederken herhangi bir arıza çıkmaması için düzenli olarak kontrollerinin yapılması ve tahliye tatbikatlarıyla kullanımı konusunda bina sakinlerinin kullanımı öğrenmesi gerekir.

Acil Kaçış Koridoru - Nida OSGB

Bazen bina kullanımında kaçış yolları ardiye olarak kullanılabilmektedir. Yangın kaçış yolu alanlarının bu şekilde kullanılması felaket sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden yönetmelik ne gerektiriyorsa uymak çok önemlidir. Yangın kapıları ve merdivenleri için de aynı şey geçerlidir. Kaçış yolunda koridorlar varsa dışarıya ulaştıracak merdivenlere kapı ile erişilmektedir. Kapının önüne veya arkasına engelleyici herhangi bir şey konulmaz.

Kaçış yolları belirlenirken binanın hangi amaca yönelik olarak kullanıldığı önem taşır. Binanın bodrum katında yer alan mutfakların veya depoların içinden kaçış yolu oluşturmak felakete davetiye çıkarmaktır. Bu yüzden bina daha mimari aşamadayken kaçış yollarının planlanması ve amaca uygun şekilde yerleştirilmesi önemlidir. Çıkış yolunun kapasitesi acil durumlar için kaç kişinin kullanacağı düşünülerek ayarlanmalıdır. Bina çok katlı ve birimli bir yerleşkede ise kalabalık bir grubun tahliyesini mümkün kılacak yangın kaçış yolu alanları düzenlemesine dikkat edilmelidir.

Yangın Koridoru Genişliği Ne Kadar Olmalı?

Yangın koridorunun genişliği ne kadar olmalı konusu tamamen binanın kat sayısı, binada yer alacak maksimum insan sayısı, her katta bulunacak birimler ve verdikleri hizmet türü düşünülerek kararlaştırılmalıdır. Elbette bunun için tespit edilmiş standartlar vardır ancak bu standartlara uyulması tamamen bina yapım işlerinde görevli kişilerin sorumluluğu altındadır. Bina bittikten sonra kaçış yolu ile ilgili düzenleme yapılması bina mimari planıyla oynanması anlamına geleceği için tehlikelidir. Bu yüzden modern dünyanın en büyük gerekliliklerinden biri olan insan hayatına saygı bağlamında, binaları inşa ederken acil durum tahliyesi için uygun şekilde tasarlamak doğacak felaketlerin önüne geçilmesi için muazzam niteliktedir.

Yangın Kaçış Yolu Alanları - Nida OSGB

Acil kaçış koridorları panik halinde tahliye olmaya çalışan insanların kolayca bulabilecekleri levhalarla işaretlenmelidir. Bu levhaların herhangi bir elektrik kesintisinde dahi karanlıkta yol gösterici niteliğini kaybetmemesi önem arz eder. Buna yönelik uygun malzemelerin kullanılması ve insan hayatına gereken önemin verilmesi gerekir.

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.