Yaygın İşyeri Toksinlerine Karşı Sağlığınızı Korumak

Günümüzde modern olarak nitelendirilen yaşantımızda işyerlerinde her gün yoğun şekilde toksinlere maruz kalıyoruz. Yiyeceklerimizde, suyumuzda, havamızda, işyerimizde ve çevremizde her zaman çeşitli zararlı maddeler pusuda beklemektedir. İş güvenliği ve işçi sağlığı açısından işletmelerde bunlara yönelik önlemler alınması gerekir.

Yaygın İşyeri Toksinlerine Karşı Sağlığınızı Korumak

Çok sayıda bilimsel araştırma ve deneysel çalışma, işyerlerinde ve evlerde maruz kalınan ancak uzun vadede olumsuz etkilerinin görüldüğü toksinleri araştırmaktadır. Modern bir iş güvenliği tedbir politikası elbette geleneksel yöntemleri içermelidir ancak globalleşen dünyada daha teknolojik önlemler ile de entegre olmalıdır. Bu da doğal olarak OSGB’lerin İSG uzmanlarının bu sürece adapte olmasıyla mümkündür.

10 yıl önceki İSG tedbirlerinin değişen üretim safhaları ve dünyamızda etkili olamayacağı görülmektedir. Kanunların öngördüğü standart önlemlerin yanı sıra, yeni makinelere karşı ergonomik çalışma planları yapılmalı, çalışanların güvenliğini ve sağlığını koruyacak önlemler alınmalıdır. Bunun için de işveren, OSGB; İSG uzmanı, işyeri hekimi ve çalışanlar ortak bir payda altında çalışarak, işyerinde İSG kültürü oluşmasına katkıda bulunmalıdır. Güvenlik tedbirlerinin etkili olarak uygulanması için işyerindeki anlayışın sağlam bir zemine dayandırılması kaçınılmaz bir gerçekliktir.

İşyerinde Yaygın Toksinler

İşyerinde en yaygın toksinleri bilmek, kendinizi korumanız için öncelikli koşuldur. Size avantaj sağlar. Önlem alınmasını da kolaylaştırır. Klinik araştırmalara göre maruz kaldığınız bu toksinler vücudunuzda, organlarınızda, sıvılarda, dokularda ve dolaşım sisteminde depolandığını göstermektedir. Toksik vücut yükü hesaplandığında birçok çalışanın belirlenen sınırların üzerinde olacağı muhakkaktır. Bu konuda önlem alınmadı yasal düzenlemelerle mümkün olduğu kadar, iş güvenliği kapsamında alınacak tedbirler ile de korunmak mümkündür. Bu toksinlerin kronik hastalıklar, gelişim bozuklukları ve davranışsal sorunlara yol açtığı kanıtlanmıştır.

İşyerinde Yaygın Toksinler

İşyerlerimizde ve çevremizde en yaygın olarak karşılaştığımız toksinler ve kirleticiler, asbest, kurşun, partiküller, formaldehit, polibromlu difenil eterler ve dioksinlerdir. İşinize ve yaşam şeklinize bağlı olarak bu toksinlerden tamamen kaçınmak mümkün değildir ancak etkisini minimize etmek elinizdedir. Yalıtımlarda, yangın geciktirici sistemlerde ve borularda yaygın olarak kullanılan asbest maddesi maruz kalındığında kalıcı solunum rahatsızlıklarına neden olmaktadır. Liflerin solunması akciğerlerinizi tahrip eder. Bu yüzden maskesiz çalışmamanız gerekir.

Kurşun, içme suyunda ve yiyeceklerde bulunan ve işyerinde tehlikeli olabilen yaygın bir ağır metaldir. Kurşun tozu ve dumanı, bozulan kurşun bazlı boyaların bulunduğu depolar veya sahalar, maruziyet bakımından çok riskli bölgelerdir. Kurşun beyin üzerinde problemler başta olmak üzere işitme sorunları, kas ve eklem ağrıları ve yorgunluğa neden olur.

İşyerinin Toksinler ile İlgili Alabileceği Önlemler

Karşılaşılabilecek toksinler ile ilgili özellikle partiküller noktasında işyerinin iyi havalandırılması önem arz eder. Asbest üzerinde çalışan bir işletmenin koruyucu kişisel donanımlar konusunda son derece titiz olması lazımdır. Boya ve incelticilerde yer alan formaldehitler için de koruyucu endüstriyel maskeler, çalışanlara işyeri tarafından dağıtılmalıdır. Polibromlu difenil eterler de solunum yolu ile problem yaratabilecek unsurlar arasındadır. Endüstriyel yakma, odun yangınları, bahçe atıkları, egzoz gazının ürettiği kimyasallar olan dioksinler de maruz kalındığında ciddi sağlık problemine yol açacağı için işverenin, bu maddeden korunmak için iş güvenliği uzmanı ile birlikte bir korunma planı yapması şarttır.

İşyerinin Toksinler ile İlgili Alabileceği Önlemler

Mecburen maruz kalınan maddeler için ise işyeri hekiminin desteği ile belirli korunma gıdaları alınması, ilaçlar kullanılması ve karışımlardan faydalanılması önerilir. Gelişen tıp sayesinde işyeri toksinleri ile ilgili önlem almak kolaylaşmaktadır. Ancak buna yatkın bir İSG politikası oluşturulmaldır.

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.