İSG Uzmanları Çalışma Ortamı Gözetiminde Nelere Dikkat Etmelidir?

Günümüzde birçok sektörde iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına ihtiyaç vardır. Özellikle de inşaat sektörü başta olmak üzere sanayi kuruluşları ve bu gibi ağır iş koşullarına sahip işyerlerinde İSG uzmanlarını görmek mümkündür. Bu kapsamda İSG uzmanları çalışma ortamı gözetiminde nelere dikkat etmelidir? Hangi yöntemler uygulanarak çalışma ortamlarındaki riskler en aza indirgenebilir? Tüm bu iş süreçlerinde İSG uzmanlarının tavırları nasıl olmalı, çalışma şekillerini nasıl idame ettirmeleri gerekmektedir? Tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

İSG Uzmanları Çalışma Ortamı Gözetiminde Nelere Dikkat Etmelidir? - General OSGB

Çalışma ortamı gözetimi, iş sağlığı ve güvenliğinin amacı kapsamında çalışanların sağlık ve güvenliklerini korumaktır. Düzenli ortam gözetimiyle birlikte işyerlerinde her türlü güvenlik risklerinin belirtimi gerçekleştirilir. Bu riskler karşısında uygulanacak her türlü önleyici, koruyucu ve düzeltici faaliyetlerin tümüne ise çalışma ortamı gözetimi adı verilmektedir. Çalışma ortamı kapsamındaki riskler ve tehlike unsurları sürekli olarak değişiklik göstermektedir. Ramak kala olaylar, kazalar ve risk unsurları da bu kapsamda değerlendirilebilir.

İSG Çalışma Ortamı Gözetimi

İSG çalışma ortamı gözetimi doğrultusunda İSG uzmanlarının uygulaması gereken birçok farklı unsur vardır. Buna göre özellikle de kişilerin çok daha fazla koruyucu ve önleyici birçok güvenliği almaları gerekmektedir. İSG çalışma ortamı gözetimi için İSG kontrollerinin uzmanlar tarafından sağlanması, çalışanlara maksimum verimlilik sağlayacak biçimde uygulanması ve neticesinde ise her türlü tehlike durumunun da engellenmesi gerekmektedir. 

İSG Çalışma Ortamı Gözetimi - General OSGB

İnşaat sektörü başta olmak üzere endüstri alanları, fabrika alanları, madencilik ya da az tehlikeli birçok işyeri de yine İSG kontrollerinden geçirilmelidir. Nitekim iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından ele alınacak birçok yöntem ile birlikte işyeri kapsamında çeşitli birçok önlem maksimum seviyede alınacak olup kişilerin sağlıkları da bir o kadar güven çerçevesi kapsamında tehlikeye atılmayacaktır.

Çalışma Ortamı Gözetimi Neleri Kapsamaktadır?

İş sağlığı ve güvenliği kontrollerinin uygulanması şart olan çalışma alanları kapsamında çeşitli bileşenleri görmek de mümkündür. Buna göre çalışma ortamı gözetimi şunları kapsamaktadır:

Çalışma Ortamı Gözetimi Neleri Kapsamaktadır? - General OSGB

  • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamına yapılması gereken kontroller, bakımlar ve ölçümler planlanır, kontrol edilir,
  • İşyeri sınırları içerisinde yangın, patlama ya da kazaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmaların yapılması ve bu çalışmaların takip edilmesi,
  • Periyodik olarak tatbikatlar ve eğitimler gerçekleştirmek,
  • Acil durum planları kapsamında hareket edilmesini sağlamak

Genel olarak çalışma ortamı gözetimi tüm İSG uzmanları tarafınca ve tüm işyerleri tarafınca ele alınmalı, uygulanmalıdır. Aksi taktirde oluşabilecek kaza ve risklere karşı önlemlerin alınmasında geç kalınabilir. Bu da yeni olumsuz sonuçları doğurarak ortamdaki çalışan kişilerin sağlıklarına mal olabilir. Bu gibi durumlarda özellikle de yüksek tehlikeli işyeri yetkililerinin mutlaka kapsamlı önlemler almasında yarar vardır. İSG uzmanları da sağlayacakları eğitim ve uygulamalar ile birlikte çalışma ortamı gözetimini en ciddi biçimde yapabilir.

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.