Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi (Sağlık ve Güvenlik Önlemleri)

İş sağlığı ve güvenliği yasal olarak yönetmeliğin 16, 17, 18 ve 30 maddesine göre işverenler işyerinde çalıştırdıkları çalışanlara içinde bulundukları tehlike sınıfına uygun olarak belli bir zaman aralığında eğitim verilmesini mutlaka sağlamak zorundadırlar. Bu eğitim ekranlı araçlarla çalışmalarını gerektiren çalışanların sağlık ve güvenlik konusunda başlangıç seviyesinde eğitim almalarını biçiminde olmalıdır. Buna bağlı olarak eğitimin içeriği ekranlı araçlarda çalışma amacı, ekranlı araç kapsamına giren işler nelerdir?  Ekranlı araçlar kapsamına girmeyen işler nelerdir? Gibi eğitim içeriği bulunan eğitimler sağlanmak zorundadır. Bu yasal olarak uyulması gereken zorunlu durumlardan biridir. 

Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri

İş sağlığı ve güvenliği çalışanı koruma kapsamında yasalarla belirlenmiştir. Buna göre işverenler işyerinde çalışan personele yaptıkları işin tehlikeleri konusunda ve bu işin hangi tehlike sınıfına girdiği ile ilgili eğitimin yanı sıra aynı zamanda önlemlerini de almalıdırlar. Ekranlı araçlarla çalışanlar, bu konu ile ilgili bütün donanımı ve korunma yollarını eğitime devam ederek öğrenmek zorundadır. Bu işveren açısından son derece zaruri bir durumdur.

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Soruları

Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik soruları eğitim süreci boyunca çalışanlara ekranlı araçlar kapsamına giren işyerlerinin neler olduğu konusunda detaylı olarak bilgi verir. Ekranlı araçlarla çalışmayı kapsayan işyerleri ekranlı araçlarla çalışırken bunun yasal dayanağının neler olduğu konusunda detaylı bilgi sahibi olmaları şarttır. Ekranlı çalışmanın tanıtımları, ekranlı araçlarla çalışma, çalışanın işe etkilerinin neler olduğu,  ekranlı araçlarla çalışan işçilerin hangi hastalıklarla karşı karşıya kaldıkları, kalacakları,  ayrıca çalışanların bu konudaki eğitimi ve eğitim süresince yapmaları ve uymaları gereken zorunlu gerekliliklerin neler olduğunu bilmek zorundadırlar. Bu bilgilerin tamamı eğitim süreci boyunca verilmektedir ve bütün bu konular hakkında çalışanlar bilgi sahibi olmak zorundadır. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin genel yönetmeliği eğitim alacak olan çalışanın eğitimden önce bir seviye belirleme sınavı yapılması ve eğitim sonrası değerlendirme sınavında tâbi tutulması gerekir.  Mutlaka bunu yasal olarak sağlamak zorundadırlar. Sınav sonucunda sertifika alabilmesi için internet üzerinden sınava tabi tutulurlar. Sertifika alabilmek için mobil cihazlardan veya bilgisayardan sınava katılabilirler. Sınavda başarılı olmak için 10 adet test sorusunun en az 20 tanesini cevaplamaları gerekir. Ayrıca sınavda başarılı olan çalışanlar sertifika almaya hak kazanırlar. Sınavda başarılı olamayanlar ise 3. defa tekrar sınava girme hakkı elde ederler.

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri

Ekranlı Araçlarla Çalışanlara Verilen Eğitimlerden Hangisi İş Sağlığı Ve Güvenliği Kapsamına Girmez?

Ekranlı araçlarla çalışıldığında oluşabilecek risk etkenleri;

  • Fiziksel risk etkenleri
  • Ergonomik risk etkenleridir.

Bir diğer risk etkenleri ise sosyal etkenlerdir. 

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Soruları

Fiziksel risk etkenleri

Zorlu ve tekrarlı ekipman kullanılması ve uygun pozisyonda oturmama durumunda aynı pozisyonda uzun süre oturma risk etkeni oluşturmaktadır. 

Ergonomik risk etkenleri

Ergonomik risk etkenleri,  oturma yeri olarak masa, monitör, klavye başında uygunsuz oturma, çalışma koşullarının yetersizliği, ışık, aydınlatma, sıcaklık, nem gibi aynı zamanda oturma yerinde masanın ekranın klavyenin ve mausun kişinin kullanabileceği yüksekliğin dışında olması durumu risk etkeni oluşturmaktadır. Ancak kişinin yaşı,  cinsiyeti veya fiziksel özellikleri ve diğer kişisel alışkanlıkları risk etkeni oluşturan unsurlar değildir. Ekranlı araçlarla çalışmalarda kol ve sinir kasları kas bağları elin içinin tabanında ve bilekte oluşacak deformasyonlar bir takım rahatsızlıklara sebep olur. Genellikle bu durumda çalışanlar da oluşan risk faktörleri median sinirin karpal tüneli sıkışması biçiminde ortaya çıkan bir karpal tünel sendromuna sebep olur.

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.