Tarım Çalışmalarında İş Güvenliğini Sağlamak

Ülkemizin önemli iş kollarından ve gelir getiren sektörlerinden biri olan tarım çalışmaları, çeşitli mesleki riskleri içermesi açısından, iş güvenliğine riayet edilmesi gereken alanlardan birisidir. Birçok iş makinesinin ve ekipmanlarının kullanıldığı tarımsal faaliyetlerde, toprağın verimini artırmak veya ekinleri zararlı böceklerden korumak için kullanılan kimyasal ilaçlar ve gübreler de çeşitli mesleki hastalıklara veya anlık yaralanmalara neden olabilecek etkenlerdir. Bu yüzden tarım çalışmalarında iş güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak gerekir.

Tarım Çalışmalarında İş Güvenliğini Sağlamak - Nida OSGB

Tarım, son yıllarda faaliyet olarak azalan endüstriyel çalışmalar arasında yer alsa da birçok yurttaşımız halen geçimini bu yöntemle sağlamaktadır. Büyük alanlarda ticari olarak yapılan ekimler haricinde bireysel olarak daha dar alanlarda yapılan ve ailevi ihtiyaçları karşılama amacı taşıyan tüm faaliyetler de aynı kapsamda değerlendirilir. İş güvenliği açısından da büyük ölçekli tarla veya bahçeler için yapılan çalışmalar da, küçük ölçekli bahçelere yapılan çalışmalar da benzer riskler içerir.

Büyük ölçekli alanlarda traktör ve diğer iş makineleri kullanılırken küçük alanlarda insan gücü daha etkili olabilir. İş makinelerini kullanırken de, insan gücü ile çalışırken de sağlığı koruyucu önlemleri almak gerekir. İş makineleri ile kaza yapmamak, bireysel eforlarda vücudu incitmemek önemlidir. İşte tüm bu problemlerin oluşmasını önleyecek olan iş güvenliği tedbirleridir.

Tarımsal Faaliyetlerde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

Tarımsal faaliyetlerde en fazla karşılaşılan iş kazaları ve meslek hastalıkları, insanların sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atacak yaralanmalara veya zehirlenmelere yol açabilmektedir. Bu nedenle iş makinesi kullanımında yetkin bireylerin çalışması, amatör kişilerin bu makinelere yaklaştırılmaması önem arz eder. Davranış hatasından kaynaklanan kazaların yanı sıra, makine arızasından veya zorlanmasından kaynaklanan kazalar da olabilir. Makinelerin düzenli bakımını yapmak ve eskiyen parçaları değiştirmek ilk önlemler arasındadır. Makinelerin kullanımı ile ilgili eğitim almak da bu tedbirler arasında sayılabilir.

Tarımsal Faaliyetlerde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları - Nida OSGB

Özellikle kullanılan zirai ilaçlar nedeniyle açık havada ters hava akımından ötürü kimyasalların solunması, uzun süreli fark edilmeyen maruz kalmalar daha sonraki süreçlerde kanser ve solunum yolu hastalıklarına neden olabilmektedir. Bu tür zehirlenmeler veya iş kazaları ise geç müdahale edildiği için ciddi risklere neden olabilmektedir.

Gübre kullanımında dikkat edilmeyen usul hataları çeşitli zehirlenmelere veya göz yaralanmalarına neden olabilir. Yüksek derecede asit içeren kimyasal ürünlerin kullanımı deride ciddi enfeksiyonlara veya yanmalara sebep olabilir. Uzun süreli makine kullanımından ötürü oluşan yorgunluk kazalara neden olabileceği gibi organizmanın enerjisinin tükenmesine ve o da çeşitli anksiyetelere neden olabilir.

Tarım Sektöründe İş Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Tarım sektöründe iş güvenliğini sağlamanın başlıca yolu profesyonel bir destek almaktır. Tarımsal faaliyetler dendiğinde sadece açık havada yapılan ekim, dikim, gübreleme veya sulama gibi faaliyetler akla gelmemelidir. Bunun yanı sıra depolarda, ambarlarda, tarım ürünleri saklayan ve nakleden tesislerde, işleme yapılan atölyelerde çalışanların da kuvvetli risk grubunda olduğu görülmektedir.

Tarım Sektöründe İş Güvenliği Nasıl Sağlanır? - Nida OSGB

Bu çeşit yerlerde çalışan ve yasal olarak İSG hizmet almak durumunda olan işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği alanında yetkin bir OSGB kuruluşundan hizmet alması ve işi profesyoneller aracılığı ile yürütmeye çalışması gerekir. İş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet veren İSG uzmanlarının tarımsal faaliyetlerde alınması gereken önleyici tedbirler konusunda uzman olduklarını unutmamak gerekir.

Her türlü riskten kaçınmak, olası tehlikeleri ve riskleri analiz etmek, risk değerlendirmesi yaparak alınması gereken önlemleri kararlaştırmak konusunda adım atmak önemlidir. İşletme sahibi konumunda olan işveren, OSGB, İSG uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli ve çalışanlar arasındaki uyum tarımsal faaliyetlerde iş güvenliğinin başarıya ulaşmasını sağlayacaktır.

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.