Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Okullarımız, çocuklarımızı gözü kapalı bir şekilde emanet ettiğimiz kurumlar, sandığımız kadar iş sağlığı ve güvenliği açısından yeterli mi? Her sektörde olduğu gibi eğitim sektöründe de uygulanması zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliği kuralları vardır.

Bakanlık tarafından yayınlanan yönetmelikte İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yapılan son düzenlemeye göre 50 kişiden fazla çalışanı bulunan her okulda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere bir kurul oluşturulmak zorundadır.  Bu kurul olası riskleri belirler, riskleri ortadan kaldırmak için kararlar alır. Bu kurulun aldığı kararlara işveren yani okul müdürü uymak zorundadır. Peki, okullarımızda bizi bekleyen riskler nelerdir?

Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Okullarda Bulunan Riskler

Okullarımız diğer çalışma alanlarına göre daha fazla insan nüfusuna sahip olduğundan hem okul içinde hem okul dışında daha fazla risk faktörü ihtiva eder. Okul binasının bulunduğu semt, öğrencilerin okuldan çıktığıkapınınaraç trafiğine yakınlığı, binanın yaşı, depreme dayanıklılığı, acil durumlarda toplanma yerinin ve yangın merdiveninin bulunup bulunmaması, okul servislerin okul bahçesine giriş çıkışları, öğrencilerin içinde bulunduğu yaş bunların hepsi birer risk grubuna oluşturur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Okullarda Bulunan Riskler

Okulların iş sağlığı ve güvenliği açısından bu başlıklar altında ayrı ayrıincelenmesi, olası risklerin okul risk grubu tarafından belirlenmesi, değerlendirilmesi ve riske neden olan eksiklerin giderilmesi için neler yapılması gerektiği belirlenmelidir. Risk kurulu tarafından alınan kararlar, uygulanması zorunlu olan kurallardır.

Okul Düzeyinde İş Sağlık ve Güvenlik Kurulunda Kimler Görev Alır?( OSGK )

Okullarda iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesinden işveren yani; okul müdürü sorumludur. Öncelikle okul müdürü, okul bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmalıdır.

 1. İşveren veya işveren vekili ( okullarda işveren okul müdürleridir)
 2. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimleri (varsa)
 3. İşyerindekiçalışanlarını temsil eden bir kişi; kadrolu öğretmen ya da personel
 4. İşyerinde destek eleman ( varsa teknik eleman)
 5. İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışan ( kadrolu öğretmen veya personel)

İşveren ihtiyaç durumunda bu ekibe destek olması için işyeri dışındaki kurum ve kuruluşlardan hizmet alabilir.İş sağlığı ve güvenliğikurulunun çalışmaları işveren veya işveren tarafından kurul içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.

Okul Düzeyinde İş Sağlık ve Güvenlik Kurulunda Kimler Görev Alır?( OSGK )

Okul İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Görevleri Nelerdir?

Okul iş sağlığı ve güvenliği kurulunun görevlerini maddeler halinde inceleyelim;

 • İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlar.
 • İşverenin veya vekilinin onayına sunar.
 • Yönergenin uygulanmasını izler ve izleme sonuçlarını rapor haline getirir ve alınması gereken tedbirleri belirleyerek kurul gündemine alır.
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında iş yeri çalışanlarına yol gösterir.
 • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirir, tedbirleri belirler ve işverene bildirimde bulunur.
 • İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik önlemlerini planlar ve bu tedbirlerin uygulanmasını kontrol eder.
 • İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınacak tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmasını izler.
 • İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlar ve bu raporda yıl içinde yapılan çalışmaları değerlendirir.
 • Elde edilen tecrübeye göre gelecek yılın çalışma planını belirler ve işverene teklifte bulunur.

Okullarda iş sağlığı ve güvenliği yönergesinin doğru uygulanması, öğrencilerin ve okul çalışanlarının güvenlinin sağlanması açısından hayati önem taşır.

Güncel Haberler

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.