Çalışan Temsilcisi Eğitimi Kaç Saat Olmalı? (Bilgilendirme)

Çalışan temsilcisi bilindiği gibi çalışanları temsil etmek üzere kendi aralarından seçtikleri temsilcidir. Bu temsilcinin özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği çalışma alanı ile ilgili tüm faaliyetlere katılma, bu çalışmaları yakından takip etme, önlem alınmasını isteme ve fikirlerini sunma yetkisi olmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işyerinde yapılacak olan tüm faaliyetler ile ilgili çalışanların da görüşünü almak için çalışanlar arasından bir temsilci seçilir ve tüm çalışanların görüşlerini iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili fikirlerini bu temsilci İSG uzmanı ve işveren ile paylaşır.

Çalışan Temsilcisi Eğitimi Kaç Saat Olmalı?
Çalışan Temsilcisi Eğitimi Bilgilendirme
Çalışan Temsilcisi Eğitimi
Çalışan Temsilcisi Maaşı
Çalışan Temsilcisi Görev Yetki ve Sorumluluk
Çalışan Temsilcisi Kaç Kişide Bir Seçilir?
Çalışan Temsilcisi Ne İş Yapar?
Çalışan Temsilcisi Atama

Böylece iş sağlığı ve güvenliği alanındaki en önemli paydaşlardan biri olan çalışanların da fikirleri temsil edilmiş olur. İş güvenliği çalışmalarında işyerindeki bütün birimlerin ve burada çalışan kişilerin katılımı son derece önemlidir. Bu nedenle çalışanların iş güvenliği alanında söz hakkı sahibi olması temsilci aracılığıyla mümkün olmaktadır. Çalışan temsilcilerinin de bu çalışmalara katılmadan önce bir eğitimden geçmesi ve neler yapıldığı ve neler yapılacağı ile ilgili bilgiler edinmesi gerekir. İş sağlığı ve güvenliği alanında bu şekilde yapılan eğitimlere çalışan temsilcisi eğitim adı verilmektedir.

Çalışan temsilcisinin görevleri nelerdir?

Çalışan temsilcisi ilk olarak çalışanlar arasından seçimle belirlenir. Aday olan kişiler arasından seçilen temsilci daha sonra belirli bir eğitimden geçirilerek iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmalara katılır. İş yerlerinde kurulan iş sağlığı ve güvenliği kurulunda yer alan çalışan temsilcisi, böylece özel bir eğitimin ardından faaliyetlere katılarak fikirlerini beyan eder. Çalışan temsilcisi de iş yerinde çalışanların sayısınca belirlenmektedir.

Örneğin çalışan sayısı 2 ile 50 kişi arasında ise 1 çalışan temsilcisi yeterli olmaktadır. Buna paralel olarak 51 ile 100 arasında çalışan sayısı bulunması durumunda ise çalışan temsilcisi sayısı 2 olmaktadır. İlgili yönetmeliklerde kaç çalışana kaç tane temsilci seçileceği ile ilgili detaylar yer almaktadır.

Tabii ki her çalışan temsilcisi olamayabilir. Çalışan temsilcisinin taşıması gereken belirli nitelikler vardır. İlk nitelik o iş yerinde tam süreli olarak çalışan olmasıdır. Çalışma tecrübesi olarak da en az 3 yıllık bir deneyime sahip olması gerekir. Çalışan temsilcisi için belirlenmiş bir eğitim düzeyi vardır ve bu en az ortaokul olmalıdır ancak kısmi süreli çalışma şartlarında veya daimi çalışanın olmadığı işyerlerinde ilgili madde hükümleri uygulanmaz.

Çalışan temsilcileri iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmalara katılırken iş ile ilgili haklarının kısıtlanması söz konusu değildir. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına katılırken işyerinin özel sırları ile ilgili bilgilere sahip olduğu zaman ise bunları gizli tutmakla yükümlüdür.

Çalışan Temsilcisi Eğitimi Kaç Saat Olmalı? (Bilgilendirme)

Çalışan temsilcilerinin eğitimi

Çalışan temsilcileri çalışan hakları konusunda geniş bilgi sahibi olmaktadır. İş güvenliği kurullarının oluşturulması ile ilgili bilgilendirme bu eğitimlerde yapılmaktadır. Çalışmaktan kaçınma hakkı ve ölçütleri ile ilgili önemli bilgilerin sunulduğu bu eğitimler çalışan temsilcisinin rahatlıkla iş arkadaşlarına aktarabileceği konulardır.

Çalışan temsilcisi ile birlikte çalışanlar da çeşitli iş sağlığı ve güvenliği konuları hakkında bilgilendirilirler. Risk değerlendirmesinin nasıl yapılacağı ve risk yönetiminde nasıl roller üstleneceği ile ilgili de bilgilendirmeler olmaktadır.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hakkında katılım sağlayacakları hususunda ölçütlerin neler olduğu ile ilgili de eğitim, çalışan temsilcisinin nasıl seçileceği ve çalışma planında yer alan hangi sorumlulukların üstlenileceği konuları da yer almaktadır.

Çalışan temsilcisinin hangi yetkilerinin olduğu, İSG uzmanı ve işyeri hekimi ile yapacağı işbirliği, çalışan kişilere karşı hangi sorumlulukları olduğu, hangi taleplerin getirilebileceği gibi önemli konular, çalışan temsilcisinin eğitiminde aktarılan bilgiler olmaktadır.

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.