Yüksekte Çalışma Platformu Muayeneleri Neden Önemlidir?

Yüksekte çalışma platformu muayenelerini günlük, haftalık ve yıllık yapmak yorucu görünebilir. Ancak bunlar yalnızca işletmeleri kanuni olarak bağlayıcı olmakla kalmaz aynı zamanda çalışılan endüstri yönergelerine de uyumlu hale getirir. Aynı zamanda ekipmanlar ile platformu kullanan çalışanların güvenliğini sağlar. Aslında genel anlamda bakım maliyetlerinin de düşürülmesine yardımcı olur. İşçileri güvende tutan sağlam bir bakım programı işletmenin temel güvenliğinin kontrol altında olmasına da katkı sağlamış olur.

Yüksekte Çalışma Platformu Muayeneleri- Nida OSGB

Yüksekte çalışma platformu muayeneleri heyecanlı bir iş olmayabilir ancak bu rutin görevler, operatörlerin, teknisyenlerin ve birim amirlerinin ekipmanı görevde tutma ve işleri güvenli şekilde tamamlama misyonuna hizmet etmesini sağlar. Ayrıca belki o an arıza göstermeyen ancak parça arızası, yıpranması veya aşınması sonucu ileride zarar görebilecek bir platformun da erken fark edilmesine yardımcı olur.

Günlük, haftalık ve yıllık denetimlerin yüksekte çalışma platformunun tüm bileşenlerinin çalışır durumda olmasını sağlamak için birlikte hareket ederken, aynı zamanda işletmeleri bu önemli varlıklara sahip olmanın güveniyle doldurur.

Yıllık Muayenelerde Nelere Dikkat Edilmeli

Yüksekte çalışma eğitimlerinde hangi ekipmanların nasıl kontrol edileceğine dair bilgilendirmeler yapılmaktadır. Buna göre yapılacak yıllık muayene ve kontrollerde TSE tarafından belirlenen standartlara uygunluk esas alınır. Aslında bazı platformların ve ekipmanların yıllık periyodik incelemesi zorunlu tutulmaktadır. Destekleyen bileşenler ve alt yapılar stratejik olarak etki etmektedir. Bu geniş kapsamlı ve detaya inen periyodik kontrolleri deneyimli teknisyenler gerçekleştirebilir. Yetkili ekipmanın distribütörleri de genelde periyodik kontrol ve muayene desteği sağlamaktadır.

Yıllık Muayenelerde Nelere Dikkat Edilmeli - Nida OSGB

Yıllık denetim kayıtlarının saklanması gerekir. Yüksekte çalışma platformu satın almayı düşünüyorsanız periyodik kontrol hizmetini de içermesine dikkat etmelisiniz. Platformların tüm bileşenleri göz önüne alınmalıdır. Silindirler, vanalar, makine kaynakları, pimleri, yerleşim kontrolleri, güvenlik ve kapasite levhaları ve aşınma yastıkları gibi bileşenlerin tamamı iyi bir şekilde yıllık kontrollerden geçirilmelidir.

Tutulan kayıtlar daha sonra kontrol teknisyenlerinin sorunları belgelemesi, çözümleri sunması ve onarımları kaydetmesi için önemlidir. Günlük, haftalık ve aylık özetlerin tutulmasının avantajı daha sonraki denetimlerde referans aracı oluşturmasıdır.

Yüksekte Çalışma Platformu Periyodik Muayeneleri

Yüksekte çalışma platformu periyodik muayeneleri için de sürekli kayıt tutulması, operatör ekipmanlarının güvenli çalıştırılmasını ve bakımına aşina olmasını sağlar. Ekipmanların rutin günlük ve haftalık kontrolleri, teknisyenlerin olası sorunları ciddi sorunlar haline gelmeden önce tanımlamasında işe yarar. Bu da iş güvenliği açısından önemli bir problemin çözülmesi anlamında gelir. Bu tip sorunları öngörebilmek ve tespit edebilmek her şeyden önce işçi sağlığının korunması açısından zaruridir.

Yüksekte Çalışma Platformu Periyodik Muayeneleri - Nida OSGB

Diğer yandan düzenli şekilde yapılan kontrol ve bakımlarda sorunları belirlenmesi ve derhal çözülmesi, ekipmanların yıllık denetimden de sorunsuz şekilde geçme olasılığını arttırır. Bu işlem sadece devlet tarafından istenen bir zorunluluk olarak adlandırılmamalıdır. Genel operasyonların riskini azaltmak adına da faydalı olduğu bilinmelidir.

Denetim ve kontrolleri genel kontrol programın rutin bir parçası haline getirmek, yüksek çalışma platformlarını verimli şekilde hizmette tutabilmek, onarım ve değiştirme maliyetlerini sınırlama ve ciddi mal hasarına veya kişisel yaralanmaya neden olabilecek arıza riskini azaltmak çok önemlidir.

Bu açıdan işveren tarafından bakacak olursak değerli varlıklarınızı ve çalışanlarınızı riske atmayın. Çalışan tarafından bakacak olursak kendi yaşamınızı tehlikeye atmayın ve akabinde işyerinin zarar görmesine neden olabilecek aksaklıkları bildirmekten çekinmeyin. İşyerinin zarar görmesi, siz zarar görmeseniz bile gelirinizin düşmesine neden olabilir. Diğer yandan teknik olarak iş güvenliği uzmanları açısından bakacak olursak ise periyodik muayenelerin yapıldığının denetlenmesi, tutulan kayıtlardaki arızaların giderilmesi konusunda işveren ile mutabakat kurulması, İSG biliminin doğasında yer aldığı için, kritik denetimleri gerçekleştirme ihmal edilmemelidir.

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.