Çalışma Ortamı Gözetimi

Tehlikeli işyerleri başta olmak üzere birçok işyerinde tehlikelerin önlenmesi ve neticesinde daha fazla güvenlik tedbirlerinin alınması amacıyla uygulanan çeşitli faaliyetler vardır. Çalışma ortamı gözetimi de yine işyerlerinde her türlü düzeltici, önleyici ve koruyucu faaliyetler bütünüdür. Çalışma ortamı kapsamındaki tehlike ve risklerin devamlılığını önlemek ve önüne geçmek için çalışma ortamı gözetiminin mutlaka yapılmasında yarar vardır.

Çalışma ortamı gözetimi yapılırken de şu gibi kriterler dikkate alınmaktadır.

Çalışma Ortamı Gözetimi - Nida OSGB

 • İşyeri kapsamındaki tehlike ve riskler belirlenir,
 • Risk değerlendirme işlemleri yapılır,
 • Planlanan öneriler işverenlere sunulur,
 • İşyerinde kullanılan maddeler tespit edilir,
 • İşyerinde çalışan kişiler dikkate alınır,
 • Planların yerine getirilip getirilmediği kontrol edilir

İSG Çalışma Ortamı Gözetimi

İSG çalışma ortamı gözetimi yapılmasının pek çok anlamda yararları vardır. Buna göre tehlikeli, az tehlikeli ya da çok tehlikeli işyerlerinde oluşabilecek her türlü tehlikelere ve kazalara karşı da önlemler alınabilir. Özellikle de çalışan kişilerin daha fazla kontrol altında tutulması ve neticesinde de her türlü kazaya karşı da önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Çalışma ortamı gözetiminde iş güvenliği uzmanlarının sorumlulukları genel anlamda şunlardan oluşmaktadır:

İSG Çalışma Ortamı Gözetimi - Nida OSGB

 • Çalışma ortamı gözetiminin yapılması,
 • İşyeri kapsamınca yangın, patlama ve kazaların önlenmesi için mevzuat kapsamındaki çalışmaların takibinin yapılması,
 • İşyeri periyodik bakımı, ölçümleri ve kontrollerinin yapılması

İş sağlığı ve güvenliği kapsamınca işyeri hekimlerinin de çeşitli sorumluluklarından bahsetmek mümkündür. Buna göre;

 • İşyerindeki sağlık risklerinin tanımlanması,
 • Güvenlik ve sağlık önlemleri için önerilerde bulunulması,
 • Tehlike kaynaklarının yok edilmesi amacıyla önlemlerin alınması,
 • Risk kontrolü için tüm çalışanlara bilgiler verilmesi

Her türlü mesleki hastalıkların ve kazaların önlenmesi amacıyla işyerlerine uygulanması gereken çalışma ortamı gözetimi işyeri hekimi ve iş sağlığı güvenlik uzmanları tarafından da kontrol edilmesi gerekmektedir. Profesyonel biçimde bu gibi işlemlerin yapılmasıyla birlikte oluşabilecek her türlü kazalar en aza indirgenir ve güvenlik önlemleri de maksimum biçimde uygulanmaya başlanır. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarıyla birlikte işyeri yetkililerinin de yine bu noktada sorumlulukları almasıyla birlikte çalışma ortamı gözetimi en iyi biçimde gerçekleştirilebilir.

Güncel Haberler

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.