İSG Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri

İşletmelerin iş güvenliği çalışmalarının kalbinde yer alan İSG kurulları periyodik şekilde toplanarak belirli gündem maddelerini görüşmektedir. Aile ve Çalışma Bakanlığının işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulları çalışma rehberi de yapılacak toplantılar için yol gösterici olmaktadır. Kurulun yılbaşında toplandığı zaman ile yıl içindeki toplantılardaki gündem maddeleri arasında farklılıklar olabilir.

İSG Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri - Nida OSGB

Temel görevlerini yılın ilk toplantısında yerine getirecek şekilde bir gündemle toplanması gerekir. Ana hatlarıyla oturtulan sistem sonrasında yıl içinde ekstrem durumlarda da strateji değişiklikleri yapılabilmektedir. İlgili çalışma rehberinde de yer aldığı üzere İSG kurul toplantısı gündem maddeleri arasında yer alabilecek çalışmalar işyerinin kendine özgü İSG tedbirlerini planlamak, çalışanların İSG ile ilgili rehberliğini yürütmek, işyerinde İSG önlemlerine rağmen vuku bulan talihsiz olayları analiz etmek ve alınan kararları işyeri sahibine bildirmek gibi şeyler yer almaktadır.

İSG kurul toplantısının ne zaman yapılacağı ile ilgili planlama da sene başında belirlenmeli ve adımlar ona göre atılmalıdır. Çalışma planını yürütmek işyerinin güvenlik tedbirlerinin daha etkin şekilde alınmasını sağlayacaktır. İSG uzmanı koordinesinde yürütülecek olan çalışmalar, kurul toplantısında da belirlenerek resmi bir hüviyet kazandırılmaktadır.

İSG Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri Örneği

Tüm işyerlerinin ve işyeri sahiplerinin İSG kurul toplantısı gündem maddeleri oluşturma konusunda örnek arayışında olması gerekir. Deneyimli bir iş güvenliği uzmanı daha önceden gündem maddelerini oluşturarak kurulun etkin şekilde çalışmasına katkı sağlar. Ancak hem işyeri sahiplerine hem de kurul üyeleri yol göstermesi açısından sizlerle bir İSG kurul toplantısı gündem maddeleri örneği  paylaşalım:

İSG Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri Örneği - Nida OSGB

 • İşyeri İSG iç yönerge taslağının hazırlanması
 • Çalışanlara İSG kültürünün benimsetilmesi
 • Gerçekleşen iş kazasının analizinin yapılması
 • Yaşanan meslek hastalığının değerlendirilmesi
 • Ramak kala olayının incelenmesi
 • Genel İSG tedbirlerinin belirlenmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin planlanması
 • Yapılacak bakım ve onarımda alınacak İSG tedbirlerinin belirlenmesi
 • Acil durumlar için alınan önlemlerin yerinde incelenmesi
 • İSG yıllık raporunun hazırlanması
 • Çalışmaktan kaçınma talebinin değerlendirilmesi

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi kurul işyerinin genel İSG çalışmalarının koordine haline yürütülmesi adına karar alabilen bir mercidir. Bu kararların işyeri sahibine yazılı olarak bildirilmesi veya direkt olarak toplantıda alınan kararın altına işyeri sahibinin imza atması, artık yükümlülüğün onda olduğunu gösterir. Bu yüzden kurul üyelerinin yapılacak çalışmaları kararlaştırması misyonu varsa işyeri sahibinin de hem kurulun hem de İSG uzmanının bildirdiği önlemleri alma sorumluluğu vardır. Bildirim yapıldığı sürece kanun önünde işyeri sahibi sorumlu olmaktadır.

İSG Kurul Toplantısında Öncelikli Olarak Hangi Gündem Maddeleri Görüşülmeli?

İSG kurulu ilk toplantısında yapılacak çalışmaların ana hattını çizer. Ancak olmamasını dilediğimiz halde yaşanacak iş kazalarında da olağanüstü şekilde toplanmasına ihtiyaç duyulur. İş kazasının neden olduğu, ihmallerin tespiti ve tekrar yaşanmaması için alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplanmalıdır.

İSG Kurul Toplantısında Öncelikli Olarak Hangi Gündem Maddeleri Görüşülmeli? - Nida OSGB

Ayrıca çalışanların herhangi biri meslek hastalığı yaşaması durumunda da işyeri İSG Kurulu toplanmalıdır. Meslek hastalığına neden olan çalışan davranışı veya İSG tedbirlerindeki bir eksiklik gibi durumların değerlendirilmesi gerekir. Meslek hastalığının tekrar yaşanmaması ve çalışanların sağlığının korunması için alınacak acil önlemlerin de görüşülmesi gerekir.

İSG Kurulunda öncelikli olarak görüşülmesi gereken bir diğer konu da çalışmaktan kaçınma hakkı talebini ileten çalışanların olduğu durumdur. Yeterli seviyede önlem alınmadığını düşünen işçilerin belirli bir ortamda çalışmaktan kaçınması durumunda İSG Kurulu acil olarak toplanmalı ve talebi değerlendirmelidir. Değerlendirme sonrasında ise kaçınma talebine neden olan şartların iyileştirilmesi için çalışmalarını sürdürmelidir.

Güncel Haberler

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.