Toplanma Bölgelerine Geçiş ve Personel Sayım

Doğal afetler arasında gösterilen ve insan hayatını, sağlığını da çok fazlasıyla olumsuz etkileyen en önemli olaylardan biri şüphesiz yangınlardır. Yangınların çıkış sebepleri de araştırılarak yangınlara nasıl müdahale edilmesi gerektiği noktasında kişilerin birçok araştırma yapması da gerekmektedir. Özellikle de işyerlerinde yangın çıktığında toplanma bölgelerine geçiş ve personel sayım gibi işlemlerin olması da fazlasıyla önemlidir.

Toplanma Bölgelerine Geçiş ve Personel Sayım - Nida OSGB

Yangın tatbikatları gereğince kişilerin ve işyerleri yetkililerinin çok fazla sorunu bir anda en aza indirgemesi amacı taşınır. Yangın tatbikatlarının yapılmasındaki en büyük etken ise özellikle de patlayıcı ve parlayıcı maddeleri olan işyerlerinde çıkması muhtemel yangınlara karşı nasıl ve ne gibi önlemler alınabileceği konusunda daha titiz davranmak, daha profesyonel geçişler yapmak ve yangının etkilerinden en az hasarla kurtulmaktır.

Yangından Tahliye ve Yapılması Gereken Uygulamalar

Yangın sırasında yangından tahliye için birçok anlamda kişilerin yapması gereken uygulamalar vardır. Bu uygulamalar kapsamında kişilerin yangın alanlarında nasıl ve ne derecede davranması gerektiğiyle alakalı olarak tedbirleri, bilgi ve birikimleri edinmesinde de yarar vardır. Buna göre yangından tahliye olacak olan kişilerin öncelikle yangın bölgesinde soğukkanlı davranarak öyle hareket etmelidir.

Yangından Tahliye ve Yapılması Gereken Uygulamalar - Nida OSGB

Yangından tahliye için de yine işyeri yetkilileri de başta olmak üzere güvenlik önlemlerini almakla sorumlu olan tüm çalışanlar da müdahalelerini gerçekleştirmelidir. Aksi durumda yaşanabilecek herhangi bir olumsuz durumda kişiler çok fazla da zarar görebileceklerdir. 

Acil Durum Planları ve Doğal Afetler

Acil durum planları birçok doğal afette olduğu gibi yangınlarda da yapılarak ilgili yerlerden tahliye konusunda kişilerin ne derece davranış şekli göstereceği de bilinmelidir. Bu anlamda acil durum planları başta işyeri yetkilileri olmak üzere tüm çalışanların da buna ayak uydurarak yapması gereken en önemli şeylerden biridir.

Acil Durum Planları ve Doğal Afetler - Nida OSGB

Acil durum planları neticesinde kişilerin oluşabilecek kaza, doğal afet ve patlama gibi durumlarda nasıl ve ne şekilde davranacakları belirlenir. Acil durumun en yegane amaçlarından biri bu olup genel kanısı ise insan yaşamının olumsuz etkilenmesine izin vermeden durumun kısa süre içerisinde atlatılmasına olanak sağlamak ve neticesinde de doğal afet riskini en aza indirgemektir.

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.