İş Kazalarında İş Güvenliği Uzmanının Hukuki Sorumluluğu (Hukuki Durum)

Yaşanması istenmeyen iş kazalarında iş güvenliği uzmanının hukuki sorumluluğunun ne olduğu konusunda bilgi aktaralım. Hukuki olarak ceza davası kapsamında, hukuk davası kapsamında ve rücu davası kapsamında değerlendirilen sonuçlar, iş güvenliği uzmanının tedbir alma sürecinden itibaren dikkat etmesi gereken hususlardır.

Kaza oluşmaması için alınacak önlemlerde iş güvenliği uzmanının önerileri dikkate alınarak işveren vekili sorumluluğu aranmaktadır. Hem tedbir sürecinde hem de kaza gerçekleştikten sonra işveren vekilinin sorumlulukları bulunmaktadır. İSG uzmanının ise kaza yaşanmadan önce iş güvenliği önlemlerini aldırmak adına işyerlerindeki yöneticileri uyarmak, çalışanları önlemler bazında uyarmak daha sonraki tatsız vakalarda sorumluluğunu azaltan tedbirler olmaktadır.

İş Kazalarında İş Güvenliği Uzmanının Hukuki Sorumluluğu (Hukuki Durum)
İş Kazalarında İş Güvenliği Uzmanının Hukuki Sorumluluğu
İş Kazalarında İş Güvenliği Uzmanının Hukuki Sorumluluk
İş Kazalarında İş Güvenliği Uzmanlığı Hukuki Sorumluluk
İş Kazalarında Mühendisin Sorumluluğu
İş Güvenliği Uzmanlığı Davaları
İş Kazalarında İş Güvenliği Uzmanlarının Sorumluluktan Kurtulması
İş Kazası İş Güvenliği Uzmanı Yargıtay Kararı

Özellikle rücu davalarında iş güvenliği uzmanının karşılaşabileceği problemlerden biri olan tazminat durumlarını önlemek adına öncesinde, örnek vakalardaki sonuçlar incelenerek can sıkıcı durumlardan kaçınması gerekir. Bunun için de iş ve işlemlerin kağıt üzerinde kalmaması, faaliyet alanlarında bizatihi çalışılması, çalışanlarla istişare edilmesi önemlidir. Problem yaşanması muhtemel alanları teşhis etmek, önlemleri görerek almak, işverene bilgi vermek ve alınacak tedbirleri aktarmak hukuki sorumluluğu asgariye indirgemek adına gereklidir.

İş güvenliği uzmanının çalışma alanında tüm faaliyetlerini kanunlara uygun şekilde yapması, işveren ile istişare etmesi ve işyeri hekimi ile koordineli şekilde çalışması öncelikle iş kazalarını önleyecek önemde olmaktadır. İş güvenliği çalışmalarının öncelikli amacı meslek hastalıkları ile iş kazalarının önüne geçmek olduğu için, bu önem sırası atlanmadan çalışmalar sürdürülmelidir.

İş Kazasında İSG Uzmanının Yapması Gerekenler

İSG uzmanı herhangi bir iş kazasında ceza davası kapsamında bazı sorularla karşı karşıya kalabilmektedir. Öz görevlerini yerine getirmesi gereken iş güvenliği uzmanları, tedbir alacak sorumlular arasında koordinasyon görevini yerine getirmişse, bu konudaki denetimlerini gerçekleştirmişse, çalışanlara gerekli eğitimleri vermişse herhangi bir cezai işleme tabi olmamaktadır.

Bundan anlaşılması gereken iş güvenliği uzmanının tüm görevlerini yerine getirmesi gerektiğidir. İş kazası yaşanırsa adli merciler İSG uzmanının görevlerini yerine getirip getirmediğini incelemektedir.  Bu inceleme sonucunda herhangi bir suiistimal veya ihmal bulunmazsa problem de yaşanmamaktadır.

Bu tür ceza davalarında tanıkların çağrılması, Savcılığa intikal ettirilmesi, bilirkişinin incelemesi, tanıkların ifadelerinin alınması ve gerekiyorsa tutuklanmaların yapılması şeklinde bir süreç izlenmektedir.

İşveren Vekilinin Cezai Sorumluluğu

İSG Uzmanı İş Kazası Durumunda Ne Yapmalı?

İSG uzmanı iş kazası durumunda işyerine gitmeli, kendisinden istenecek dosya ve çalışmaları hazırlama durumundadır. İş kazası yaşayan çalışana sağlık müdahalesinin acilen yapılması ve ilgili güvenlik görevlilerine bilgi verilmesi gerekir.

İş kazası durumunda çalışanla ilgili tüm belgelerin de dosya olarak hazırlanması önemlidir. İşe giriş belgesinin ve SGK kaydının bildirilmesi gerekir. Çalışanın işe başlamadan önce aldığı eğitimler ve sağlık raporu eklenmelidir.

Ayrıca iş kazası yaşayan çalışanın iş güvenliği ile ilgili aldığı eğitimlerle ilgili sertifikalar ile kişisel koruyucu donanımlarını teslim alma tutanakları da kaza sonrası iletilmelidir. Bunların hepsinin bildirilmemesi durumunda ise cezai müeyyideleri olmaktadır.

Neticede anlaşılmalıdır ki iş güvenliği uzmanlarının alınmasını tavsiye ettiği ve resmi olarak bildirdiği önlemlerin alınmaması durumu tamamen işvereni veya işveren yetkilisini ilgilendirmektedir. İşverenin kendi işyeriyle ilgili güvenlik tedbirlerini alması, can ve mal kaybını önlemek adına önemlidir. İş kazaları gibi durumlarda çalışanların mağdur olmaması adına gerekli önlemlerin alınması, sağlık müdahalelerin yapılması ve ilgili güvenlik ile sağlık görevlilerine bildirim yapılması sorumluluklar arasındadır.

İş güvenliği uzmanının görevine başladığı günden itibaren bunların farkında olması, ilgili önlemlerin alınması ve işveren ile koordineli şekilde çalışması, iş kazalarının önüne geçilmesi adına önemli adımlar olmaktadır.

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.