İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerini Hangi Kurumlar Verebilir?

Çalışma Bakanlığının iş güvenliği hizmetlerini sahada yürütmek üzere sertifika verdiği iş güvenliği uzmanları belirli eğitimlerden sonra bakanlığın açtığı sınavlara girmeye hak kazanmaktadır. Mezun olduğu program ne olursa olsun aldıkları eğitimlerden sonra yapılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavından başarılı olmak zorundadırlar. Bu nedenle İSG uzmanı olmak isteyen herkesin iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini hangi kurumlar verebilir konusunda araştırmalarını görmekteyiz.

İSG uzmanlığı eğitimleri kesinlikle bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından verilmektedir. Hangi akademilerin, üniversitelerin veya kuruluşların yetkili olduğunu Çalışma Bakanlığının web sitesinden öğrenebilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerini Hangi Kurumlar Verebilir?
İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Veren Kurumlar Listesi İstanbul
İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Veren Kurumlar Listesi
İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası Nasıl Alınır?
İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası Nasıl Alınır 2020
İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu ve Fiyat
İş Güvenliği Uzmanlığı Yenileme Eğitimi Ücreti İstanbul
İş Güvenliği Uzmanlığı Yenileme Eğitimi Ücreti

Belirli şartlara sahip olan bu kuruluşlar yılın belirli dönemlerinde açtıkları eğitimler ile iş güvenliği uzmanı olmanın şartlarından birini yerine getirmektedir. İSG uzmanı olmak isteyenlerin bu eğitimlere katılmaları gerekmektedir.

Toplamda 2 bölümden oluşan eğitimlerde teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirilmektedir. Bilgi aktarma kısmı minimum 180 saat olarak belirlenmiştir. Uygulamalı eğitim ise en az 40 saat olacak şekilde düzenlenmektedir.

İş güvenliği uzmanı eğitimi veren kurumlar listesi

İş güvenliği uzmanı olmak isteyenlerin belirli bir eğitim almaları gerektiğini yukarıda ifade etmiştik. Almaları gereken eğitimleri bakanlık tarafından yetkilendirilen kurumlardan almaları gerekmektedir. İş güvenliği uzmanı eğitimi veren kurumlar listesi Çalışma Bakanlığı'nın İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü internet sayfasında yer almaktadır. Bu listelerden istedikleri kurum veya kuruluşu tercih edecek iş güvenliği uzmanı adayları belirlenen eğitim programlarına kayıt olmak zorundadır. Belirli bir ücret karşılığında verilen bu eğitimlerin zamanı ve süresi yine duyurulmaktadır.

Toplamda 220 saatten az olmayacak şekilde düzenlenen eğitimlerde teorik ve uygulamalı olarak 2 basamak yer almaktadır. Bu 220 saatin ardından 5 yıllık bir aradan sonra yenileme eğitimleri tekrar düzenlenmektedir. Bu eğitimlerin suresi de minimum 30 saat olarak belirlenmiştir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı sertifika yenileme eğitimine de katılmak uzman olarak çalışmaya devam etmek için zorunluluktur.

Temel eğitimin ardından yapılacak olan sınavda bakanlık tarafından yetki verilen ÖSYM sınavları düzenlemektedir. İş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olamayan adaylar 3 yıl içerisinde halen devam eden sınavlara katılabilmektedirler. Toplamda 2 sınavda başarı sağlayamayan adaylar eğitim programlarına sıfırdan katılmak zorunda kalmaktadır. Yapılan İSG sınavında 100 üzerinden 70 puan almak gerekmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Vize Yenileme İşlemi

İş güvenliği sertifikası nasıl alınır 2020

İş güvenliği sertifikası uzman olmak için gereken belgedir. İş güvenliği sertifikasının nasıl alınacağı ile ilgili 2020 yılında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Bu sertifika sayesinde ilk olarak C sınıfı uzmanı olan iş güvenliği uzmanları çalışma hayatına atılmaktadır. Bu sertifikayı almak için ilk olarak belirlenen eğitim programlarına katılmak gerekmektedir. Bu eğitim programlarına katılan adayların daha sonra Çalışma Bakanlığı tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırılan iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı sınavında 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınava katılmak zorunludur.

70 puan alanların başarılı sayıldığı bu sınav sonucunda bakanlık tarafından ilk olarak ilk aşamada C sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikası verilmektedir. Daha sonra C sınıfında belirli bir çalışma süresini geçiren adaylar B sınıfı İSG Uzmanlığı sınavına katılabilmektedir. Yine aynı şekilde B sınıfı kategorisinde belirli bir süre çalışan adayların daha sonra A sınıfı İSG Uzmanlığı sınavına katılmaya hak kazandıkları görülmektedir.

İSG uzmanlığı eğitimlerini veren kurumlardan eğitim alan adayların sınava hazırlık sürecini bu şekilde geçirdikleri görülmektedir. Sınavda başarılı olan adaylar sertifika almaya hak kazanırlar. Ayrıca Çalışma Bakanlığının sistemine kaydedildikleri için, çalışma hayatlarına başladıklarında da bilgilere erişmeleri daha kolay olmaktadır. 

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.