İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatındaki Yenilikler (Kanundaki Değişiklikler)

Ülkemizde tarihi çok eskilere dayanmayan iş güvenliği uygulamalarında, çağın gerektirdiği şekilde zaman zaman revizyonlara gidilebilmektedir. Uygulamada karşılaşılan güçlükler, yetersizlikler ve eksiklikler nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki yenilikler olması kaçınılmaz olmaktadır. Bu yeniliklerin Resmi Gazetede yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi eş zamanlı şekilde olmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği alanında boy gösteren, çalışan ve yönetici konumunda olan her paydaşın İSG mevzuatındaki değişiklikler ve yenilikler ile ilgili çalışmalar yapıp, değişen hususları pratiğe yönelik olarak aktive etmesi gerekmektedir. Değişiklikler mevzuat ismine göre farklı kapsamda olmakta, İSG uzmanlarının ve işyeri temsilcilerinin bu farklılıkları gözeterek teorik bilgilendirmeleri yapması gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatındaki Yenilikler
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatındaki Değişiklikler
İş Sağlığı Güvenliği Kanunundaki Yenilikler
İş Sağlığı Güvenliği Kanunundaki Değişiklikler
Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
İSG Kanununun Getirdiği Yenilikler
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatındaki Yenilikler (Kanundaki Değişiklikler)

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki yenilikler ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği alanında yüz yüze yapılan eğitimlerin artık uzaktan eğitim yoluyla da yapılabilecektir. Çalışanlara yönelik olarak verilecek bu eğitimlerin işveren tarafından uygunluğunun kontrol edilmesi, İSG uzmanının uzaktan eğitim metodu ile çalışanları bilgilendirmesi yolu kullanılmaktadır. Bu konuda işverenlerin dikkat etmesi gereken husus eğitimin gerekli şekilde verilmesidir. Tersi durumlarda herhangi bir iş kazası yaşanırsa uygulanacak idari para cezalarının eğitimden kaynaklanması söz konusu olabilmektedir.

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İş sağlığı ve güvenli mevzuatındaki yenilikler konusuna devam edecek olursak; eskiden geçici çalışanların iş güvenliği eğitimlerinden sorumlu olmayan işverenin, getirilen yenilikle birlikte artık geçici işçi statüsündeki çalışanların iş güvenliği eğitiminden de sorumlu tutulduğu görülmektedir.  Burada izlenecek temel prensip geçici olarak devralınan çalışanların, o işyeri ile ilgili riskler konusuna bilgilendirilmesi, alınacak tedbirler konusunda çalışanlara eğitim verilmesi gerekmektedir. Bunu işveren ve İSG uzmanı koordineli şekilde yürütecektir.

Alt işveren konumundaki işverenlerin kendi bünyesinde çalışan kişilerin İSG eğitiminden sorumlu olmaları da getirilen yenilikler arasındadır. Burada dikkat edilecek detay, alt işveren asıl işvereni eğitimler konusunda bilgilendirmesi gerekliliğidir.

Çırak ve stajyer statüsünde işyerinde bulunan kişilerin de İSG eğitimlerinin işveren tarafından takip edilmesi gerekmektedir. Bu kişilerin eğitimlerinin işyerinde verilmesi durumu söz konusudur ancak eğer stajyerler kayıtlı oldukları eğitim kurumunda İSG eğitimi almışlar ise bu eğitim işveren tarafından kabul edilebilecektir. Sonuçta çırak ve stajyerlerin de mutlaka İSG eğitimi alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verebilecek kurum ve kuruluşlar yine Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmek şartı ile kapsamı artacak şekilde ilavelerle değiştirilmiştir. Buna göre eğitim vakıfları, kamu kurumu statüsündeki meslek kuruluşları, kamu kurumlarının eğitim birimleri ve çalışma-sosyal güvenlik eğitim araştırma merkezleri de İSG eğitimi verebilecek kuruluşlar arasına dahil edilmiştir. Önceki uygulamada işyeri hekimi ve İSG uzmanı bu eğitimleri yürütüyordu.

Modern İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG Kanununun Getirdiği Yenilikler

Daha önce 10 sayısı birim olarak ele alınırken şimdi ise 50 sayısı daha açık şekilde mevzuatta yer almaktadır. Çalışan sayısıyla ilgili yapılacak çalışmalar ve alınacak hizmetler uygulamalarında, önceden 10 sayısından fazla ibaresi temel birim olarak ifade edilirken artık 50 sayısından fazla ibaresi söz konusu olacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki yenilikler arasında işyerinin tehlike sınıfının değişmesi veya çalışan sayısının 50’den yukarıya çıkması durumları ad yer almaktadır. Değişikliğe göre böyle bir durum söz konusu ise yapılacak görevlendirme açısından eskiden 60 gün temel alınırken artık bu süre maksimum 30 gün içinde olarak değiştirilmiştir. Yapılacak görevlendirmenin 30 gün içinde tamamlanması ve bildirilmesi zorunluluğu vardır.

Buna göre mevzuatta yapılan değişikliklerin ve getirilen yeniliklerin anlık olarak düzenli şekilde takip edilmesi ve gerek işveren açısından gerekse iş güvenliği uzmanı açısından önemli hususların hızlı şekilde ele alınması çok önemlidir.

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.