Neden İş Uzmanı ve İşyeri Hekimi Bulundurmak Zorundayız?

İş yerlerinde son zamanlarda ele alınan en etkili ve uygulanması gereken konuların başında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile iş yeri hekiminin zorunlu olarak bulundurulması gelmektedir. Peki neden iş uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurmak zorundayız? Sorunun cevabı aslında çok basit. İş yeri hekimi ve iş uzmanı firmalar tarafından bulundurulması zorunludur çünkü iş kapsamında çalışan sağlık ve güvenliklerinin daha garanti altına alınması ve neticesinde daha sağlıklı iş ortamının oluşturulması amacı ile iş yeri hekimi ile iş uzmanının bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir. Özellikle de daha fazla tehlike arz eden iş yerlerinde bu gibi uzman kişilerin görevlendirilmesi çalışan kişilerin moral ve motivasyonunu da yerine getirecektir.

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Bulundurmak Artık Zorunlu

İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurmak artık zorunlu hale getirilmiştir. Son düzenlenen yasalar ve kanunlara göre iş yerleri, işçi sağlıklarının daha kontrol altına alınabilmesi ve neticesinde çok daha iyi bir iş süreci yönetilmesi açısından iş yeri hekimi ile iş uzmanlarına çeşitli sorumluluklar da vermiştir. Ancak burada en temel sorumluluk firma yöneticisinde olmakla birlikte onun kararı ile birlikte bu gibi kişiler firma dahilinde çalışmaya başlayacaktır.

Neden İş Uzmanı ve İşyeri Hekimi Bulundurmak Zorundayız?
Neden İş Uzmanı ve İşyeri Hekimi Bulundurmak Zorundayız?
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Sağlamanın Yolları
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Sağlamak
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda Yapılan Son Düzenlemeler?
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda Yapılan Son Düzenleme
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğ

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Sağlamanın Yolları

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamanın yolları için çeşitli yöntemler mevcuttur. Buna göre özellikle bahsettiğimiz üzere firma yöneticilerinin bu konular üzerinde hassas davranması da gerekmektedir. Bu bakımdan iş sağlığı ve güvenliği kapsamında hizmetlerin sağlanması için öncelikle zorunlu hale de getirilen iş sağılığı ve güvenliği uzmanlarının göreve getirilmesidir. Bu ilk adımdan sonra ise iş yeri hekimleri de göreve çağrılarak zorunluluğua uyulması ve çalışanların sağlıklarının garanti altına alınması amaçlanabilir. Sizler de bu gibi kapsamlar dahilinde kurallara ve düzenlemelere uyumluluk göstererek en iyi biçimde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını geliştirebilirler. Böylesine önemli bir konuda firma yöneticilerinin çok profesyonel biçimde davranması ve neticesinde de en iyi olanakları sunması gerekmektedir. Çünkü bir firma içerisinde çalışan sağlığı, güvenliği hat safhada olmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda Yapılan Son Düzenlemeler?

İş sağlığı ve güvenliği kanununda yapılan son düzenlemeler şu şekildedir:

  • 26.12.2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği.
  • 29.12.2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği.
  • 29.12.2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
  • 29.12.2012 tarihli İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
    Hakkında Yönetmeli
  • 18.01.2013 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik. 06.02.2013 tarihli Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği

Son dönemlerde zorunlu hale getirilen iş yeri hekim ve iş sağlığı güvenliği uygulaması ile firmalar daha hassas davranmalıdır:

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.