Az Tehlikeli İşyerlerinde İSG Eğitimleri Yılda En Az Kaç Saat Olmalıdır?

Az tehlikeli işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri tüm çalışanlara verilmelidir. Haftalık veya aylık olarak planlanan bu eğitimlerin bir yılda verildiği süre yönetmelikler dahilinde hesaplanabilir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının en temel işlerinden biri olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri tüm çalışanlara belirli periyotlarla işverenin oluşturacağı ortam ve zaman aralığında verilmektedir.

Günümüzde yaşanan iş kazalarının yüzde seksen beşinden fazlasının insan kaynaklı olması nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden yüzde 85’lik dilim içerisinde rahatlıkla yarısından fazlası önlenebilir iş kazaları olmaktadır. Diğer taraftan meslek hastalıkları söz konusu olduğunda ise gerekli önlemler alındığında yüzde yüzü önlenebilir niteliktedir.

Az Tehlikeli İşyerlerinde İSG Eğitimi
Çok Tehlikeli İşyerlerinde İSG Eğitimi
Tehlikeli İşyerlerinde İSG Eğitimi

Temel İSG eğitimi olarak verilen bu eğitimler az tehlikeli sınıfta çalışanlar için 3 yılda bir olmak üzere 8 saat üzerinden düzenlenmektedir. Unutulmamalıdır ki, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre bir çalışanı eğitim almadan çalıştırmaya başlamak herhangi bir iş kazasına neden olursa bundan bire bir işveren sorumlu olmaktadır. Yargıtay içtihatlarında da kesinlikle bu durumdan işveren sorumlu tutulmaktadır.

Bu eğitimlerin sadece sertifika almak amaçlı olmaması, aktarılan bilgilerin çalışma sahasına yansıtılması ve güvenlik tedbirlerinin harfiyen alınması önemlidir. 3 yıl geçerli olacak olan eğitimler az tehlikeli işyerlerinde yeterli görülmektedir. Ancak herhangi bir personelin yeniden veya sıfırdan işe başlama durumlarında bu eğitimlerin verilmesi zorunludur. İş değişimi yapacak olan veya sektöründe yeni çalışmaya başlayacak olan çalışanlara temel İSG eğitimlerinin verilmesi çok önemlidir.

Az Tehlikeli İşyerlerinde İSG Eğitim Süreleri

Az tehlikeli işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin süreleri yönetmeliklerde açıkça belirtilmiştir. 8 saat şeklinde verilen eğitimler 3 yılda bir tekrarlanır ve çalışanların bu eğitimlere katılmaları kesinlikle zorunludur.

Yalnızca özel sektörde değil kamu kurum ve kuruluşlarında da İSG eğitimleri sektör ve büro ne olursa olsun zorunlu hale getirilmiştir. Masa başı işlerde çalışanların bile belirli İSG eğitimlerinden geçmeleri ve çalıştıkları alanlarda dikkat edecekleri şeyleri bilmeleri önem arz etmektedir.

Uzun süreli oturmanın sağlığa olumsuz etkisi olabileceği gibi dikkatsizlik ve yorgunluk yaratabileceği, bunun da en basit materyalleri kullanırken bile problem oluşturabileceği unutulmamalıdır. Bu yüzden her türden işyerinde ve kurumda iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesi gerekir.

Az Tehlikeli İşyerlerinde Çalışanların İSG Eğitimleri

Önceleri çok tehlikeli ve tehlikeli sınıftaki işyerlerine özgüymüş gibi görünen iş güvenliği önlemleri, yapılan son düzenlemeler ile az tehlikeli sınıftaki işyerleri ve bu işyerlerinde çalışan kişileri de kapsamaktadır. Tehlike sınıfı ne olursa olsun çalışanların kendi sağlıklarını korumaları, meslek hastalıklarına yakalanmamaları ve iş kazasına insan kaynaklı sebebiyet vermemeleri için, iş güvenliği eğitimleri planlanmaktadır.

İş güvenliği uzmanları tarafından gerekli risk analizleri yapıldıktan sonra içeriğinde değişikliğe gidilebilen iş güvenliği eğitimi konuları, kimi zaman çalışılan sektöre göre de ilavelerle aktarılabilmektedir. Çalışanları sıkmayacak şekilde planlanması gereken ve işverenin zaman ve mekan konusunda yardımcı olduğu tüm İSG eğitimlerinin iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve gerek görüldüğü takdirde dışarıdan bir uzmanların dahil olduğu bir süreç olarak yönetilmesi profesyonel yaklaşıma uymaktadır.

İŞ güvenliği tedbirlerinin alınması sürecinde uzmanın yapacağı tüm çalışmalarda elbette bireysel çabalar olduğu kadar çalışanların da ekip olarak katkı sunması gerekir. İş güvenliği uzmanı alınacak tedbirleri ve dikkat edilecek hususları sözlü ve yazılı şekilde bildirse de; esas olarak işveren ve çalışan bağlamında hedefe yönelik olarak sahiplenmenin gerçekleşmesi elzemdir.

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.