Malzeme Taşıma Ergonomisi (Temel İş Güvenliği Eğitimi Desteğiyle)

İşyerlerinde malzeme taşıma elle ya da çeşitli araçlarla yapılabilmektedir. İster elle taşıma olsun ister el arabası veya forklift gibi araçlarla olsun, malzeme taşımada dikkat edilmesi gereken iş güvenliği kuralları vardır. Bu kuralları çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile vermek en doğrusu olacaktır.

Malzeme taşımada belirtilen azami sınırların üstüne çıkmamak, zeminin kayganlığını ve yapısını kontrol etmek, araçların haddinden fazla yük bindirmemek gibi birçok etkene dikkat etmek gerekir. İş güvenliği uzmanları malzeme taşıma konusunda yaralanmaları azaltmak ve çeşitli sağlık sorunlarının önüne geçmek amacını taşır. İşi çalışana uyacak şekilde tasarlamak ve işyerinde ergonomiyi benimsemek çok önemlidir. Malzeme taşımada ergonominin nasıl iyileştirilebileceği konusunda geliştirilmiş uluslar arası yöntemleri kullanmak gerekir. İş süreçlerini iyileştirmekten yaralanmayı azaltmaya ve üretkenliği artırmaya kadar iyileştirme her aşamada düşünülmelidir.

Malzeme Taşıma Ergonomisi - Nida OSGB

Orta ölçekli işletmelerde çoğu zaman malzemeler elle kaldırılır, indirilir, doldurulur veya boşaltılır. Bunun yanında manuel kaldırma ve malzeme taşıma işini en aza indiren daha iyi ekipmanlar mutlaka bulunur. Ergonomik ekipmanlar insanın taşıdığı yükü en aza indiren ve sağlığını korumasını sağlayan ekipmanları ifade etmektedir.

İşyerinde kaliteyi geliştirmek için güvenlik fonksiyonlarının her zaman yönetim ve çalışanların birlikte çalışma alışkanlıklarını geliştiren güvenli politikalar oluşturmayla sağlanacağı açıktır. Çalışanların belirli zaman aralıklarında farklı işlere sevk edilmesi, farklı iş istasyonlarında çalışması bedensel yükünü hafifletmeye yarar.

İş rotasyonu ergonomik bir fayda sağlarken diğer taraftan her gün aynı tür işi yapmanın sıkıntısınız azaltır. ayrıca bir çalışanın gizli potansiyelini keşfetmek için iyi planlanmış bir uygulamadır. Bu süreç hem yönetimin hem de çalışanların amacına hizmet eder. Çalışanların yeteneklerini keşfetmesine yardımcı olarak en iyi iş güvenliği uygulamalarını güçlendirir.

Temel İş Güvenliği Eğitiminde Ergonomiye Yer Vermek

İSG hizmetlerinin ilk eğitimlerinden biri olan temel iş güvenliği eğitiminde ergonomiye yer vermek çok önemlidir.  İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri çalışanların sağlığını koruma amacı taşırken, diğer yandan işin sürekliliğini de koruma tali amacına hizmet eder. Bu yüzden ağır yük kaldırma, sürekli aynı çalışana yüklenme gibi problemler yaralanmalar, sakatlanmalar ve iş kazalarına yol açabilir. Bu durumlar işyerinin çalışan sayısının azalmasına neden olabileceği gibi hukuki problemler ile de uğraşmasına yola açabilir.

Bu yüzden hem işveren hem de çalışanlar, işçilerin uygun kaldırma ve malzeme taşıma teknikleri ile ekipmanları konusunda eğitimden geçmelidir. Belirli bir vardiyada çalışan herkesin yük kaldırma ile ilgili tüm adımlar ergonomik hususları içermelidir.

Malzeme Taşıma Ergonomisi (Temel İş Güvenliği Eğitimi Desteğiyle) - Nida OSGB

Diğer yandan çalışma alanının tasarımını iyileştirmek, yaralanma riskini azaltmak için tercih edilen yöntemlerden birisidir. Yerleşim ve organizasyon, malzemelerin zarar görmeden, eğilmeden, bükülmeden ve gerilmeden taşınmasını mümkün kılar. Bu yetiler temel iş güvenliği eğitimi ile kazandırılabilir.

Örneğin tüm malzemeler çalışma seviyesinde konumlandırılabilir veya ayarlanabilir. İşçinin çalışma pozisyonunu iyileştirmek için çalışma tezgahı ayarlanabilir bir yüksekliğe ve eğime sahip olabilir. Benzer şekilde vücudu bükmekten kaçınmak için yeterince boşluk olmalıdır. Ağır aletleri çalıştırırken ayarlanabilir askılar veya destekler mevcut olmalıdır. Bu önlemler sırta uygulanan kas eforunu ve baskısını azaltacaktır.

Ergonomi ile İşyerinde Yaralanmayı Azaltma ve Verimliliği Artırma

Tek bir işçinin yaralanması bile işin aksamasına neden olabilmektedir. Kalıcı sakatlanmalar yaşanabilmektedir. Bunların önüne geçilmesi için ergonomik önlemlerin alınması gerekir. Yaralanmayı önlediğinizde ortaya çıkan iş potansiyeli artar. Şirketin üretkenliğini, ürün kalitesini ve genel ticari rekabet gücünü geliştirmek için ergonomi yararlı bir araçtır. Çalışanların da sağlığını koruma amacına hizmet edeceği için bu önlemlerden kaçınmamak gerekir.

Temel İş Güvenliği Eğitiminde Ergonomiye Yer Vermek - Nida OSGB

Yöneticiler ve çalışanlar işi mümkün olan en verimli, etkili ve zahmetsiz şekilde yapmak için enerjiyi, ekipmanı ve çabayı en iyi nasıl kullanacaklarına dair yeni bir bakış açısı kazanırsa; üretkenlikte sağlam bir artış olacaktır.

Malzeme taşımada ergonomi işe ilgili yaralanmaların tedavisine değil önlenmesine odaklanır. Çalışanın ağrılı bir kas-iskelet sistemi rahatsızlığı yaşamdan önde yorgunluk ve rahatsızlığı gidermeyi amaçlar.

İşe uygun taşıma ve kaldırma araçlarının mevcudiyeti ergonomik önlemlerin alınmasını kolaylaştırır. Ülkemizde bazı işletmelerin bu gibi masraflardan kaçındıkları ve çalışanlarını bedensel olarak aşırı şekilde zorladıkları bilinmektedir. Kısa vadede işverene kazançlı gibi görünen bu çalışma stili, uzun vadede nitelikli çalışanın işi bırakması, yaralanması veya sakatlanması gibi telafisi zor süreçlere yol açabilir.

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.