Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Asbest ile ilgili olarak yapılmış olan bu yönetmeliğin birinci önceliği işverenin asbest ile ortaya çıkabilecek olan bütün tozlara karşı mağduriyetlerini en aza indirgemektir. Asbest söküm, yıkıntı, döküntü veya uzaklaştırma gibi pek çok çalışmada asbest tozu da açığa çıkabilir. 2012 tarihli yönetmeliğe göre belirlenen asbest ürünlerinin ortaya çıkarabileceği tozdan etkilenmemek için bu gerekli yönetmeliğe uyulmak zorundadır. Asbest ile ilgili olarak veriler bu yönetmeliğin dışında genel hükümler ile ilgili de yönetmelik bulunmaktadır. Bütün bu ayrıntılar incelenerek işyerinde bütün bu kurallara uyulması işçilerin sağlık ve güvenliği açısından oldukça önemli bir adım olduğu için bu alan sıkı bir şekilde takip ediliyor.

Asbestle Çalışma Günlük Kaç Saat?
Asbest ile Çalışmalarda Günlük Limit Konsantrasyon Değeri
Asbest ile Çalışmalarda Günlük Limit Konsantrasyon Değeri Kaçtır?
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Sorular
Asbest Mazuriyetine Karşı Önlemler

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında yönetmelik Sorular

Sağlık ve güvenlik önlemleri yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi asbest türü değildir? Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemlerine göre hangilerinin yapılması yasaktır? Asbest ile çalışacak olan işyeri yönetmelik kapsamında çalışmalara başlamadan önce nereye başvurulmalıdır? Asbest tozu çıkma ihtimali olan iş yeri sahibi çalışmalarına başlamadan önce yapacağı başvuruda neleri bulundurmak zorunda değildir? 8 saatlik çalışma düzenine sahip çalışan asbeste en fazla ne kadar miktarda maruz kalmalıdır? Asbestin ortamda çıkarmış olduğu toza karşı mağduriyetin en aza indirilmesi için ortam havasında sınır değeri nasıl ayarlanmalıdır? Bununla ilgili yapılacak olan çalışmalar nelerdir? İşyeri hekimi asbest ile çalışan işçilerin gerekli kontrollerini değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre işçilerin kadar süre burada çalışabileceği ile ilgili bilgi verir. Asbest ile çalışacak olan iş yerinin alması gereken önlemler nelerdir?

Asbest ile Çalışmalarda Günlük Limit Konsantrasyon Değeri Kaçtır?

Asbest ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda çalışanın maruziyetini belirleyecek bir düzey bulunmaktadır. 8 saatlik çalışma durumunda asbestin havada oluşturmuş olduğu limit konsantrasyonu 0,1 lif /santimetreküpü geçmemelidir. Yönetmelik kapsamında belirlenen bu sınır değeri aşılmasının önlenmesi iş güvenliği açısından oldukça önemlidir. Bu aşamanın bu şekilde düzenlenmesinin en önemli sebebi çalışanların uzun süre buraya maruz kalarak ciddi Sağlık sorunlarına yakalanmama amaçlarıdır. Yönetmeliğe göre bu tarz çalışmaların yapılabilmesi için işçi sayısı en az şekilde kullanılmalıdır. Ayrıca ortamda tozun yayılmasını engelleyecek bütün önlemlerin alınması da birinci öncelik. Asbeste maruziyet ile ilgili riski önleyebilmek için ekipmanların düzenli bir şekilde temizlenmesi gerekmektedir. Ayrıca asbest veya toz çıkaran malzemelerin uygun kaplarda taşınması önemli bir ayrıntıdır.

Asbest Mazuriyetine Karşı Önlemler

Asbestle Çalışma Günlük Kaç Saat?

Asbest veya tozuna maruz kalacak şekilde çalışan işçiler için belirli bir çalışma saati düzenlenmiştir. Asbeste maruz kalan işçiler için sekiz saatlik mesai ön görülse bile limit konsantrasyonun ayarlanması burada oldukça önem arz etmektedir. Yani limit konsantrasyonuna göre asbestin çalışma saatleri belirlenir. Ortalama 8 saat bir işçinin maruz kalabileceği asbest ile ilgili olarak limit konsantrasyonda yukarıda bahsetmiştik. Eğer bu şekilde bir ayarlama yapılırsa işçi 8 saat asbest bulunan ortamda çalışabilir.

Asbest Mazuriyetine Karşı Önlemler

Eğer ortamda asbest veya asbest tozuna maruziyet riski var ise bazı önlemlerin alınması gerekmektedir. Burada asbest olduğu belirlenen çalışma alanlarında uyarı levhalarını asılması birinci önceliktir. Alanda görevli olan işçiler dışında herhangi bir işçinin bu alana girmesi yasaktır. Bazı alanlarda sigara içilmesi yasak olacağı için bununla ilgili uyarılarında yapılması önemlidir. Ortamda çalışılan işçilerin yeme içme gibi ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin asbest tozundan tamamen dışarıda bir alan olması zorunludur. Asbest tozuna maruz kalacak olan işçilere muhakkak bu konu ile ilgili koruyucu kıyafetler verilmelidir. Kişilere verilen bu malzemelerin dışarıda temizlenmesi yasaktır. Asbest tozuna maruz kalmış olan bütün ekipmanların temizliği işyerinde gerçekleştirilmelidir.

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.