İSG İle İlgili Yükümlülüklere Aykırılık Durumunda İşin Durdurulması

İSG kanunları her geçen gün daha da fazla kendini göstermeye devam ediyor. Buna göre İSG ile ilgili yükümlülüklere aykırılık durumunda işin durdurulması başta olmak üzere çeşitli birçok yaptırım ile de işverenlerinin ilgilenmesi gerekmektedir. İşverenler genel anlamda sağlık gözetimlerini yapması, denetlemeleri gerçekleştirmesi, çalışanlara bilgi vermesi, gerektiği zaman eğitimlerin verilmesi, İSG yönetimlerine katılımların sağlanması, İSG koordinasyonlarının sağlanması, acil durumlarda gerekli yaptırımları uygulaması ve daha birçok davranışı da sergilemesi gerekmektedir. Buna göre işverenlerin böylesine yükümlülükler karşısında aykırı biçimde davranması da gerekli cezalarla karşılaşabilmesi anlamı taşıyor. Bunun için de yine İSG tarafındaki kanuna göre böyle durumlarda işin durdurulmasına kadar yol açabilecek yaptırımlar da uygulanmaktadır.

En ağır cezalardan biri olarak da nitelendirilen bu durumun olmaması için de yine işverenin gerekli yükümlülükleri yerine getirmesi de gerekiyor.

İSG İle İlgili Yükümlülüklere Aykırılık Durumunda İşin Durdurulması

Bu gibi kurallar çok ağır yaptırımlar olmasına karşın cezadaki temel amaç işvereni cezalandırmaktan ziyade İSG kurallarına uyması noktasında teşvik etmek ve gereken tüm kurallara da uyarak ş yönetiminin en iyi biçimde sağlanmasına destek olmaktır.

İş Güvenliği Kurallarına Uymayan İşçiye Para Cezası

İş güvenliği kapsamındaki kurallar sadece işveren tarafından da geçerli değildir. Buna göre iş güvenliği kurallarına uymayan işçiye para cezası başta olmak üzere çeşitli cezalar da verilebilir. İşçi ile işvereni karşı karşıya getiren bu gibi yaptırımlar da yine İSG tarafından denetlenmekte ve kurallara uygunluğu noktasında da uygulamalardan geçirilmektedir. Buna göre işçilerin para cezası alması noktasında şu gibi şartlar da önemlidir:

İş Güvenliği Kurallarına Uymayan İşçiye Para Cezası

 • İşçiye hangi sebepten dolayı ücret kesme cezası verildiğine ya da verileceğine dair yaptırımlar iş sözleşmesinde yer almalıdır.
 • İş disiplinine uymaması konusunda ücret cezası verilebilir. Ayrıca işçinin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymaması durumunda da yine para kesme cezası verilebilir.
 • İşçinin ücretinden para kesme cezasının nedenleri, sebepleri, yaptırımları çok detaylı biçimde işçiye anlatılmalı, iletilmelidir.

Bu gibi şartların yerine getirilmesi durumunda yine işveren işçiye ücret kesme cezasını verebilir. Bu noktada önemli olan iş sözleşmesinde bu gibi durumların geçirilecek olmasıdır.

İşverenin Yükümlülükleri ve Sorumlulukları

İşyerlerinin çeşitli nedenlerden dolayı durdurulması İSG tarafından ele alınan bir konudur. Buna göre işverenin yükümlülükleri de bu noktada oldukça önem taşımaktadır. Özellikle de İSG kurallarına uyulmaması halinde işverenlerin daha da zorlanması, işçilerin bu konuda olumsuz etkilenmesi ve neticesinde de işyerlerinin kapatılmasına kadar gerekli yaptırımlar da uygulanabilir. Bu gibi durumlarla karşılaşılmaması adına hem İSG kurallarına uyulmasında yarar vardır hem de işverenin yükümlülükleri konusunda da yine işveren olabildiğince hassas davranmalıdır. Buna göre işveren:

 • Çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamalı,
 • Çalışanların mesleki eğitimine destek olmalı,
 • Ücretlerinin ödemesi noktasında sorumluluğu almalı,
 • Çalışanlara eşit davranma ilkesini edinmeli,
 • Çalışan haklarına önem vermeli,
 • Çalışma birimleri arasında koordinasyonu en iyi biçimde sağlamalı,
 • Bireysel gelişime önem vermeli.

İşverenin Yükümlülükleri ve Sorumlulukları

Bu gibi yükümlülükleri bulunması gereken işveren kişilerin mutlaka etkili biçimde koordinasyonu sağlayarak iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarındaki kuralları da yerine getirmeleri gerekmektedir. Buna göre işyerlerinin kapatılmaması, çalışanların moral ve motivasyonlarının düşürülmemesi, işin olumsuz etkilenmemesi adına böylesine uygulamaların sürekli olarak devam ettirilmesi de gerekmektedir.

İSG ile ilgili yükümlülüklere aykırılık durumunda işin durdurulması başta olmak üzere çeşitli birçok olumsuzlukların da engellenmesi açısından işverenlerin olabildiğince kurallara uygun biçimde hareket etmesi aynı zamanda da çalışanları disipline de etmesi gerekiyor. Böyle bir çalışma platformunda İSG kuralları çerçevesinde hemen her türlü olumlu yaptırımlar da uygulanabilir.

Güncel Haberler

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.