İşbaşında Yaralanma Sonrasında Atılması Gereken 5 Adım

İşyerinde işbaşında meydana gelen yaralanmalar sonrasında neler yapılması gerektiği, sağlığı tehlikeye giren kişi için alınması gereken acil önlemler ve iş güvenliği mevzuatı açısından yapılması gerekenler şeklinde iki ana başlıkta incelenebilir. Bunu için yapılması gereken beş önemli adımdan bahsediyoruz.

İşbaşında Yaralanma Sonrasında Atılması Gereken 5 Adım - Nida OSGB

1.     Gecikmeden Tıbbi Bakım Almak

Gecikmeden Tıbbi Bakım Almak - Nida OSGB

Eğer yaralanma yaşamı tehdit ediyorsa, kişiyi acil servise götürün. Yaralı kişinin araç kullanmasına izin vermeyin. Aslında doğru olan beraber gelen arkadaşının da amirinin de araç kullanmaması gerektiğidir. Hastaneye giderken tıbbi bakıma ihtiyaç duymaya başlarsa durun ve ambulans çağırın. Az tehlikeli yaralanmalar için de çalışan yine de mümkün olan en kısa sürede doktora görünmelidir. Acil tıbbi bakım sonrası çalışanın haftalarca işe gidememesi durumu oluşabilir.

Bazen şirketler yaralı bir çalışanının belirli bir kliniğe veya doktora görünmesini tercih edebilir. Ancak acil durumlarda mümkün olan en acil ve hızlı ulaşım sağlanan sağlık merkezine götürülmelidir. Bu durumlarda kesinlikle belirli bir kliniğe yönlendirme yapılmaması gerekir.

2.     En Kısa Zamanda Bir Kaza Raporu Hazırlayın

İşverenin mümkün olan en kısa sürede kaza ile ilgili bilgilendirilmesi gerekir. Bunun için de İSG uzmanının en kısa zamanda bir kaza raporu yazması önemlidir. Yaralanmalar ciddi olmasa bile iş güvenliği açısında mevcut risklerin tespit edilmesi ve tedbir alınması için rapor oluşturmak önem arz eder. Çalışanın sağlık muayenesi hakkı sonuna kadar saklı kalmalı, sosyal güvence bakımından alma hakkı olduğu yardım varsa, sağlık merkezine görünüm ile ilgili raporların tutulması gerekir.

3.     Kaza ile İlgili Tüm Gerekli Tarafları Bilgilendirin

İşyerinin güvenliği çalışanlar ve işveren arasındaki hızlı ve açık iletişime dayanır. Yeni güvenlik düzenlemelerinin gelecekte benzer bir olayı önleyebilmesi mümkündür. Çoğu işyerinin kendine özgü bir iç iletişim süreci vardır. İş güvenliği uzmanının da yardımıyla panolarla veya periyodik bültenlerle işyerindeki bir yaralanmaya ışık tutmak, daha sonra benzer türde bir yaralanmanın veya kazanın yaşanma ihtimalini azaltır. Bu konuda kaza sonrası iş güvenliği eğitimlerinin de önleyiciliği yüksektir.

4.     Güvenlik Prosedürlerini Gözden Geçirin

İşyerinde bir yaralanmadan sonra iş güvenliği prosedürlerini gözden geçirmek akıllıca bir fikirdir. Bir çalışanın yaralanması talihsiz bir durum olsa da, bu aynı zamanda güvenlik ve ilk yardım prosedürlerini vurgulamak için ideal bir fırsattır. Durum ile ilgili alınabilecek güvenlik tedbirlerinin yeniden gözden geçirilmesinin hiçbir zararı olmaz.

p>Güvenlik Prosedürlerini Gözden Geçirin - Nida OSGB

5.     Profesyonel Davranmayı Sürdürün

İşyeri kazaları yalnızca bir çalışanın sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmakla kalmaz, aynı zamanda üretkenliği, programları ve bütçeyi de etkiler. Bazen işle ilgili bir yaralanma çalışanlar ve işveren arasında gerginliğe neden olur. İnsan kaynaklarının devreye girip çalışanların iş güvenliği ile ilgili tedirginliklerini gidermesi olumlu olacaktır.

Elbette yaralanmalar can sıkıcı durumlardır. Öncelikle yaralanan çalışanın hızlı bir şekilde iyileşmesine odaklanılmalıdır. Buna paralel olarak işyerinde yaralanmaya neden olan durumların tespiti önemlidir. Problemli bölgelerin önleminin alınması, ihmal söz konusu ise eğitimlerin yenilenmesi ve güvenlik prosedürlerinin gözden geçirilmesi hayati önem taşımaktadır.

Anlattığımız bu 5 adım ile iş güvenliği konusunda yaralanma sonrası neler yapılacağı konusunda yardımcı olmaya çalıştık. İş güvenliği uygulamalarında uzman, işveren ve çalışanların birlikte güçlü olduklarını, iş kazaları ve meslek hastalıklarında birlikte hareket edildiğinde tedbirlerin daha yüksek seviyede işe yaradığını belirtmek gerekiyor.

İşbaşında yaralanma sonrasında neler yapılması gerektiği ile ilgili önceden bir acil durum eylem planı olması ve bu durumla ilgili gerektiği kadar tatbikat yapılmasının önemi gerçek yaralanma vakalarında ortaya çıkmaktadır.

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.