İSG Kurul Oluşturma Örnekleri

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek birçok paydaşın koordineli paylaşımıyla mümkün olmaktadır. Başta İSG uzmanları olmak üzere OSGB firması, işyeri temsilcisi ve çalışanlar ile işyeri hekimi bütün bu hizmetlerin yürütülmesi için elini taşın altına koyması gereken paydaşlardır. Bütün bu çalışmaların yanı sıra belirli şartları taşıyan işyerlerinde kurulması gereken iş güvenliği kurullarının oluşturulmasına dair örnekler de önemlidir.

İSG Kurul Oluşturma Örnekleri - Nida OSGB

İlk olarak hangi işyerlerinde kurul oluşturulması gerektiği konusu önemlidir. 50 fazla çalışanı olan tüm işletmelerin kesin bir suretle İSG Kurulu oluşturması gerekir. Bu sayıdan daha az çalışan var ise zorunluluk yoktur. Aslında İSG Kurulu, bir nevi kalabalık işletmelerdeki İSG hizmetlerini koordine etmektedir. İSG uzmanına yardımcı olacak şekilde iş ve işlemleri yüklenerek bir anlamda işletmenin İSG yükünü kaldırmasına yardımcı olmaktadır.

İSG kurulu oluşturmada bulunması gereken üyelerin kimler olduğu konusunda mevzuata bakılmalıdır. İşyeri sahibinin İSG uzmanının ve OSGB firmasının da rehberliği ile kurulu oluşturması gerekir. İSG kurul üyeleri işletme sahibinin kendisi ya da temsilcisi, İSG uzmanı, işyeri hekimi, insan kaynakları departmanından bir üye ve çalışan temsilcisi şeklinde asil olarak kurulur. İşyerinde ustabaşı veya formen görevinden biri bulunuyorsa onun da kurula katılması gerekir. Sivil savunma uzmanı bulunan işletmelerin de kurul üyesi olarak bu uzmanlık alanına yer vermesi gereklidir.

İSG Kurulu Toplantı Duyurusu

İSG kurulu toplantısından önce üyelere bir duyuru tebliğ edilir. Toplantının günü, saati ve yeri bildirilerek belirtilen zamanda üyelerin hazır olması istenir. Toplantıya katılacak olan kişilere toplantının gündem maddeleri de bildirilerek hazırlıklı olmaları istenir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ismi geçen kişilere imzalatılır. Böylece duyuruyu tebellüğ eden her üye bundan haberdar olduğunu da belirtmiş olmaktadır.

Toplantının gündem maddeleri üyelerin bazılarını özel olarak ilgilendirebileceği gibi genel iş ve işlemler ile ilgili de olabilir. Klasik gündem maddelerinin dışında olağanüstü alınan bir toplantı kararı ise ilgili maddelere de ekleme yapılabilir. Toplantı sırasında gündem dışı söz almak isteyen üyelerin talepleri doğrultusunda tutanağa kayıt edilerek resmiyet altına alınabilir.

İSG Kurulu Toplantı Duyurusu - Nida OSGB

İSG kurulunun toplanması genel iş ve işleyişi engellemeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Çok sık toplantı yapmanın faydası olmayacağı gibi gerektiğinden az toplanmak da alınacak tedbirler açısından risk doğurabilir. Bu konuda az tehlikeli sınıftaki işyerlerindeki toplanma sıklığı ile tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerindeki İSG kurullarının toplanma sıklığı elbette aynı şekilde olmayacaktır. Çalışan sayısının çok olduğu yerlerde oluşturulan kurula düşen görev daha çok olduğu için periyodik toplanma zamanlarına ek olarak da toplantı çağrısı yapılabilir.

İSG Kurul Toplantı Tutanağı

İSG kurulu toplantısı yapıldığı zaman işyeri sahibi kurul başkanı olarak görev yapar. İSG uzmanı da toplantının sekreterlik faaliyetini yürütür. Toplantıda alınan kararların tutanak altına alınması ve resmileştirilmesi çok önemlidir çünkü İSG Kurulu kurulmasının yasal dayanağı vardır ve yasalara göre kurulun üstleneceği görevlerin ve ne şekilde işleyeceğinin ayrıntıları belirtilmiştir.

İSG Kurul Oluşturma, Toplantı Tutanağı - Nida OSGB

Tutulan tutanakta kurulun aldığı kararların hepsi eksiksiz yazılmalıdır. Bu tutanak işletme sahibinin İSG ile ilgili yapacağı faaliyetlerin de bir öneri sayfasıdır. İşletme sahibi alınan kararlara uymakla yükümlüdür çünkü yapılması istenenler işletmedeki eksiklikler ile ilgili olabilir. Yaşanan iş kazasının tekrarlamamasını sağlamak amacıyla veya meslek hastalığı riskini asgariye indirme amacıyla karar alınabilir. Bu hem yasal olarak hem de sorumluluk anlamında işyeri sahibinin yükümlülükleri arasındadır. Hiçbir işletme sahibi kendi işyerinin güvenliğini ve çalışanlarının sağlığını tehlikeye atacak durumlarla karşılaşmak istemez. Bunun için de gerekli önlemleri almak zorundadır.

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.