İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Arasındaki Fark Nedir?

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ve Ortak Sağlık ve Güvenlik birimi, iş güvenliği alanında faaliyet gösteren bakanlıkların altında çalışan en önemli birimler olarak bilinmektedir.  Son derece donanımlı ve kapsamlı olarak çalışan bu iki birim iş güvenliği açısından büyük görevler üstlenmiştir. Her iki biriminde faaliyet alanları birbirinden farklıdır. Ancak hizmet amaçları ortak olup iş yeri sağlık ve güvenliğinin sağlanması için başarılı çalışmalar yürütmektedirler.

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi daha çok tek bir işletmeden sorumlu bir birimdir. Ancak Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi birden fazla işletmenin güvenliğinden sorumlu birimlerdir. Bu birimler girişimcilerin ilgili bakanlıktan izin alması ile birlikte kurulması sağlanır. İSGB yani İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi işyerlerinde güvenliğin sağlanması için iş sağlığı hizmetlerini yürütmekle görevlidir. Bu birimler iş yerlerinin hangi tehlike derecesinde olduğunu tespit eder. İşletmenin tehlike derecesine göre iş güvenliği uzmanı ve bir işyeri hekimi ile kurulabilir. Bu birimler iş yerlerinin faaliyetlerinin devam ettiği katta ve giriş katında kurulması son derece önemlidir. Çalışan sayısına göre oluşturulan bu birimlerde hem işyeri hekimleri hem de iş güvenliği uzmanının tam zamanlı olarak çalışması gerekir.

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Arasındaki Fark Nedir?
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Arasındaki Fark
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile OSGB
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile OSGB Arasındaki Fark Nedir?
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Arasındaki Farklar

OSGB yani Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ise faaliyette olduğu şehirde ya da çevre şehirlerde görev alan bir birimdir. Bu birimlerin bünyesinde en az farklı uzmanlık dalına sahip olan üç tane personel bulundurulması gereklidir. Bu personeller arasında işyeri hekimi, diğer sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanıdır. Bu birimler de yine işletmelerin zemin katında ya da giriş kısmında bulunması gereklidir. OSGB iş yerlerindeki tüm güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan birimlerdir. Her iki birimin en önemli farklılıklarından birisi de ISGB açmak daha kolayken OSGB açmak daha zordur. Aynı zamanda ISGB şartları hafifken OSGB şartları çok daha ağır olan birimlerdir.

Neden İSG Uzmanı Ve İşyeri Hekimi Bulundurmak Zorundayız?

İşletmelerde güvenlik tedbirlerinin artık yasal bir zorunluluk haline gelmesi ve işçinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi kapsamında işyeri hekimi ve İSG uzmanı bulundurmak zorunlu hallerden biri olmuştur. İş yerlerinde olası iş kazaları karşısında işçilerin bedensel ve ruhsal olarak kötü etkilenmesi, büyük kazalar karşısında can kayıplarının meydana gelmesi işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını bir işletmede gerekli hale getiren durumlar arasındadır.

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Arasındaki Fark Nedir?

Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisinin Kurulma Şartları Nelerdir?

Asıl işveren, 4857 sayılı kanunda belirtildiği üzere işçi çalıştıran tüzel ya da gerçek kişi veya da kurum ya da kuruluşlar olarak tanımlanmıştır. Kısacası sigortalı işçi çalıştıran taraf olarak tanımlanabilir. Alt işveren ise 5510 sayılı kanuna göre bir işverenden işletmedeki deki hizmet ya da ürün üretimini konusunda iş alan ve bu işlerin yapılmasında sigortalıları çalıştıran üçüncü şahıslardır. Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin kurulmasındaki şartlar ise şunlardır:

  • Asıl işverenlerin işletme içerisinde kendi işçilerini de bulundurmalıdır.
  • Alt işverene verilmiş olan işlerin mutlaka işletmedeki mal ve hizmet üretimi dışında yardımcı işlerden biri olmalıdır.
  • Alt işveren görevlendirmiş olduğu işçileri yalnızca belirtilen işte çalıştırmak zorundadır.
  • Alt işveren mutlaka asıl işe bağlı bir iş dalında üretim yapmalıdır.
  • Alt işveren daha önce o işletmede çalışan işçilerden biri olmamalıdır.

Fakat işletmede çalışan bir içinin daha sonra bu işçinin işletme ortağı olması bu duruma engel teşkil etmez.

OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Bize Ne Gibi Avantajlar Sağlayabilir?

OSGB, tüm işletmelerin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olan birimlerdir. İşçilerin sağlığı açısından işyeri hekimi bulundurulması ve diğer sağlık personeline yer verilmesi işyerinin güvenliği açısından önemli artılardır.

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.