Acil Durum Planı Neler İçermelidir? (Nasıl Hazırlanmalıdır?)

Çeşitli iş sahalarında meydana gelebilecek acil durumlara karşı alınan önlemler ve planlar neticesinde sorunlar en kısa süre içerisinde atlatılabilir. Acil durum planı genel anlamda iş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılması gereken işlem ve yapılacak iş dahil bilgiler ve uygulamaya yönelik olan eylemlerin oluşturulduğu bir plandır. Acil durumdan kasıt iş yerinde meydana gelebilecek olan tamamını kapsayan ya da bir kısmında meydana gelebilecek olan doğal afet, patlama, yangın gibi acil müdahale, ilk yardım, mücadele ve tahliye gerektiren olaylara verilen isimdir. Genel anlamda acil durum planı ne içermelidir noktasında ise çeşitli birkaç örneği ele alabiliriz.

Acil Durum Planı Nedir? Nasıl Hazırlanmalıdır?

Acil durumlarının içermesi gereken plan adımları genel anlamda şunlardan oluşmaktadır:

  • Önleme
  • Hazırlık
  • Müdahale
  • Kurtarma
  • Değerlendirme

Bu gibi işlem adımlarının iyi biçimde değerlendirilmesi ve uygulanması ile birlikte iş yerlerindeki acil durumlara karşı önlemler daha net ve verimli biçimde alınabilecektir.

Acil Durum Planı Neler İçermelidir?

Acil Durum Eylem Planı Nasıl Hazırlanır?

Acil durumlara karşı eylem planlarının nasıl hazırlanacağı ile alakalı olarak kişilerin mutlaka çeşitli araştırmalar yapması ve bu konudaki bilgilere de erişmesi gerekmektedir. Bu anlamda tüm iş yerleri için kuruluş ya da tasarım aşamasından başlanmak üzere tüm acil durumlarının belirlenmesi, bu gibi durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınabilmesi, bu noktada görevli olacak kişilerin belirlenmesi, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi gibi aşamaların izlenerek hazırlanması gerekmektedir. Yani en genel anlamda tüm süreçlerin dikkatli biçimde takip edilerek acil durum eylem planı hazırlığının en etkili biçimde yapılması amaçlanmalıdır. Aksi durumda acil durum eylem planı yapılmadığı sürece acil durumlarda nasıl davranılması gerektiği bilinmez, müdahalelerde geç kalınabilir ve neticesinde de büyük hasarlar meydana gelebilir. Sizler de bu gibi hasarları önlemek adına acil durum eylem planlarını gözden geçirmeli ve en verimli biçimde tasarlamalısınız.

Acil Durum Planı Neler İçermelidir? (Nasıl Hazırlanmalıdır?)

Acil Durum Onlemi Nedir?

Acil durum nedir sorusu genellikle de iş yeri sahiplerinin ya da çalışanlarının sorduğu sorular arasında yer almaktadır. Belirttiğimiz üzere acil durum bir iş yerinin tamamında ya da belirli alanlarında meydana gelebilecek her türlü doğal afet, yangın, patlama gibi insanlara can ve mal kaybı yaşatabilecek tehlike durumlarıdır. Acil durumlara karşı alınması gereken tedbirlerin ve planların zamanın da yapılması, uygulanması da gerekmektedir. Aksi taktirde belirttiğimiz üzere ciddi anlamda iş yeri zarar görebilecek ve neticesinde de çalışanlar, yöneticiler de bu zarardan olumsuz biçimde etkilenecektir. Acil durum planlarının alanında uzman İSG uzmanları tarafından ele alınması da son derece doğru bir yaklaşım olacaktır. Sizler de iş yeri sahibi iseniz ve can, mal kaybı yaşamadan gerek acil durumlara sebebiyet vermemek gerekse de oluşabilecek acil durumları en az hasarla atlatmak adına alınabilecek önlemler de son derece iyi olmalıdır.

Bu noktada kişilerin, özellikle de iş yeri sahiplerinin iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile bir araya gelerek acil durum planlamalarını en verimli biçimde oluşturmaları, olası acil durumlarda ise bu planların devreye girerek hasarların en aza indirgenecek biçimde müdahalelerin yapılması da gereklidir.

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.