İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Amacı Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlemesi yönetmeliği 30. 12. 2012 tarihinde yürürlüğe giren bir yönetmeliktir. Bu yönetmelik kapsamına göre işverenler, çalışma ortamlarının ve çalışanların güvenliğini sağlamak durumundadır. Aynı zamanda bu güvenliğin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi amacını da taşımaktadır. İş sağlığı ve güvenliği bakımından risk değerlendirmesi yapmak ve yaptırmak işverenlere zorunlu hale getirilen uygulamalar arasındadır.

İşletmelerde yapılacak olan risk değerlendirmesi sayesinde işletmelerde meslek hastalıklarının ve iş kazalarının ortaya çıkaracağı risklerin en aza indirilmesi açısından son derece önemlidir. Risk değerlendirmesi yaptırılması işletmeler açısından süre zorunluluğu olmayan uygulamalardır. İşletmeler bu değerlendirmeleri en kısa süre içerisinde yaptırmak zorundadır.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Amacı Nedir?
İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Amacı
İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmelik
İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Amacı Ne?
İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Amaçları
İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmelik Maddeleri
İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Amacı?

Risk değerlendirmesi yapılırken işletmelerin kuruluş aşamasından başlanarak tehlikelerin tanımlanması, risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması gerekir. Bunlara ek olarak yapılan tüm çalışmaların güncellenmesi ve gerektiği durumlarda yenilenmesi oldukça önemlidir. Bir işletmede risk değerlendirmesinin yapılmış olması işverenlerin bu alandaki yükümlülüklerini ortadan kaldıran bir durum değildir. Aynı zamanda işverenlerin bu değerleme çalışması sırasında ilgili kişilere ihtiyaç duydukları tüm bilgileri verme yükümlülüğü de vardır.

Ülkemiz 6331 Sayılı Yasaya Göre Hangi İşletmeler Risk Analizi Yapmalıdır?

Ülkemizde irili ufaklı birçok işletme bulunuyor. Bu işletmelerin gereken iş güvenliğini ve işçi sağlığını koruyabilmeleri açısından belirli periyotlarda risk analizi yaptırmaları gereklidir. Bu risk analizi için bazı işletmeler zorunlu tutulmaktadır. En az bir tane personel çalıştıran tüm işletmeler bu risk analizini yaptırmak durumundadır. Eğer işletmede bir personel çalışmıyorsa işveren kendisi bu işletmeyi çalıştırıyor ise bu yükümlülüğün dışında tutulmaktadır.

Risk analizi yaptırmak durumuna olan işletmelerde ise risk sınıfı çeşitli kriterlere göre belirlenmektedir. Bu süreçte öncelikle, işletmelerin hangi tehlike kodunda olduğu tespit ediliyor. Daha sonra Tebliğ Sınırları Listesi içerisinden Tehlikeli, Çok Tehlikeli ya da Az Tehlikeli işletme grubu olduğu belirleniyor. Risk sınıfı belirleme işlemlerinin mutlaka İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamına uygun olması şartı vardır.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmelik Esasları

Risk Değerlendirmesi Kaç Yılda Bir Yenilenir?

Yapılan Risk Değerlendirmesinin güncel tutulması da önemli bir konudur. Bu güncelleme tehlike sınıflarına göre belirli periyotlarda gerçekleştirilmektedir. Çok tehlikeli olan iş yerlerinde en geç iki senede bir yapılması gerekir. Tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler 4 yılda bir güncellemelidir. Az tehlikeli sınıflarda ise 6 yılda bir yapılması gereken uygulamalardır. Bunlarla birlikte işyerinin taşınması ya da binalarda yapısal değişiklik olması durumunda, üretim yöntemlerinde değişiklikler meydana gelmesi, iş kazası ya da meslek hastalığı gerçekleşmesi veya da bu olayların yaşanmasına yaklaşılması durumlarında bu değerlendirmenin güncellenmesi gerekebilir. İşyerinin dışında gerçekleşen bir olayın işyerini etkileme riskinin doğması da risk değerlendirmesinin güncellenmesini gerekli hale getiren durumlar arasındadır.

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Risk Değerlendirmesi Kaç Yılda Bir Yapılır?

Kimyasal maddelerle çalışılan ortamlarda iş güvenliği ve işçi sağlığı büyük bir risk altında olabiliyor. Bu tarz risk taşıyan işletmelerde Risk Değerlendirmesinin mutlaka güncel tutulması gerekmektedir. Kimyasal maddelerle üretim gerçekleştirilen işletmelerde en az beş yılda bir defa olarak risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Bununla birlikte çalışma koşullarında önemli bir değişiklik söz konusu olduğunda bu değerlendirmenin yenilenmesi gerekir. Aynı zamanda ortam ölçümlerinde veya da sağlık gözetimleri sonucunda şüpheli bir durum ortaya çıktığında da risk değerlendirmesinin yenilenmesi gerekebilir. Kimyasal maddeler nedeni ile bir kaza olduğunda ya da kazaya yaklaşıldığında da risk değerlendirmesinin süresi dolmadan yeniden bir değerlendirme yapılması gereken durumlar arasındadır.

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.