İş Güvenliği Uzmanının Yaşadığı Zorluklar

İş güvenliği uzmanı çalışma hayatındaki önemli problemler ile ilgilendiği ve işverenlere ilk olarak yük olarak gelen tedbirleri hazırlayıp sunduğu için çeşitli zorluklarla karşılaşabilir. Bunlar elbette başlıklar olarak sunulabilir ve özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda kamunun adım atmasıyla üstesinden gelinebilir. Ancak burada bu tip sorunlara dikkat çekmek ve iş güvenliği uzmanlarının yaşadığı zorlukları anlatarak işverenler ile çalışanların bakış açılarını değiştirmek faydalı olacaktır.

İş Güvenliği Uzmanının Yaşadığı Zorluklar - Nida OSGB

İlk akla gelen zorluk verilen eğitimlerdir. Çalışanların belirli bir süre temel iş güvenliği eğitimi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu süre işyerinin tehlike sınıfına göre değişse de eğitim verilmesi gerekliliği ön planda olmaktadır. Ancak iş güvenliği uzmanı verilen eğitimler sırasında süre sınırlaması nedeniyle istediklerini tam olarak aktaramamaktadır. Çalışanların bu eğitimlere katılmak istemediği görülür. Ayrıca işyerinde yabancı uyruklu çalışanlar olduğunda da onlara kendi dilleriyle eğitim sunmak zor olmaktadır. İşe giriş çıkış yapılan personel sayısının çok olması eğitimlerin aksamasına neden olmaktadır.

İşverenlerin İSG hizmetleri için belirli bir bütçe ayırmaması da iş güvenliği uzmanı için sorun yaratmaktadır. Alınacak tedbirleri önemsememesi verilecek hizmeti sınırlandırmaktadır. Diğer yandan son dönemlerde çıkan yönetmelik ertelemeleri nedeniyle tüm işyerlerinin İSG hizmeti alınması ileri bir tarihe ötelenmektedir. Bu da İSG kültürünün tüm işletmelere yerleşmesini, dolayısıyla toplum nezdinde de kabul görmesini geciktirmektedir. Günümüzde birçok kişi İSG uzmanlığının gerekliliğini sorgulamaktadır.

İşverenlerin İş Güvenliğine Genel Bakış Açısı

İşverenler iş güvenliği konusunda ilk zamanlarda önyargılı davransalar da iş güvenliği uzmanının tutumuyla zamanla kültürü kabul etmektedir. Ancak uzun süre direnen işverenler de olabilir. Bunda işverenlerin ilgili kanunu bilmemesi önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. İşverenlerin İSG eğitimlerinin yalnızca çalışanlar için gerekli olduğuna inanması da kültürün yerleşmesini geciktirmektedir.

İşverenlerin İş Güvenliğine Genel Bakış Açısı - Nida OSGB

İş güvenliği hizmeti zorunluluk olarak algılanırsa, faydaları önemsenmez. Ne yazık ki günümüzde çoğu işveren kanunların bir dayatması olarak gördüğü için, iş güvenliğinin işyerine ve çalışanlarına kazandırdıklarını fark edememektedir. Yasal sorumluluk olan durumları üstlenmesine rağmen, iş güvenliği kültürüne gerekli değerin verilmemesi çalışanların da benimsemesini zorlaştırmaktadır. İşyeri lideri İSG kültürü konusunda kabullenici ve sahiplenici olmazsa, personeli bunu anlamakta ve kabul için direnmektedir.

Bu yüzden çoğu zaman iş güvenliği uzmanının eğitimlerine gönüllü katılma gerçekleşmemektedir. Bu da alınacak tedbirlere uyum konusunda problem yaşanmasına neden olur. Tedbirler önemsenmez ise öncelikli olarak çalışanların sağlığı tehlikeye girer. Akabinde de işyerinin güvenliği risk altına girer. Neticede de iş güvenliği ilkelerinin gerektirdiği güvenli çalışma ortamı psikolojik olarak kabul görmemiş olur.

Çalışanların İş Güvenliği Tedbirlerine Yaklaşımı

İş güvenliği uzmanı hem işveren hem de çalışanlar nezdinde zorluklar yaşamaktadır. İşverenlerin kabullenici olmayan tutumu çalışanlara olumsuz yansır. Eğitimler için zaman ve mekan belirleyememe ve bunun çalışanların önünde kararsız bir iradeyle belirtme, söz konusu eğitimler için gerekli olan hazır bulunuşluk seviyesinin düşük olmasına neden olur. İş güvenliği uzmanı eğitimlerini ne kadar farklı duyu organlarına hitap edecek şekilde tasarlarsa tasarlasın, anlattıkları karşıdakilerin kabul edeceği kadar olmaktadır.

Çalışanların İş Güvenliği Tedbirlerine Yaklaşımı - Nida OSGB

Çalışanların mesleki eğitimlerde yetersiz olması iş güvenliği eğitimlerine bakış açısını etkiler. Çalışılan makinelere ve ekipmanlara hakim olunmaması, alınacak tedbirler konusunda eksik kalınmasına neden olur. İş güvenliği uzmanı periyodik bakım için yapılması gerekenleri aktarsa da, makine, araç, teçhizat ve ekipmanların düzenli kontrolünü yapmayan çalışan, aksaklıklara yol açabilir.

İş güvenliği uzmanının karşılaştığı sorunlara genel bir yaklaşımla çözüm bulmak zor olacaktır. Bunun yerine her paydaş kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli, özelden genele güçlü bir İSG kültürü oluşturulmasına katkı sağlamalıdır.

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.