İş Kazası Durumunda Yapılması Gerekenler (Önemli)

Şantiye, geniş iş sahaları ya da endüstriyel alanlar başta olmak üzere çeşitli birçok iş alanlarında iş kazası meydana gelebilir. İş kazası durumunda yapılması gerekenler arasında ise yine işçinin, iş verenin ve varsa da iş güvenliği uzmanının sorumlulukları mevcuttur. Bu sorumluluklar iş kazası durumlarında yerine getirilerek hem iş kazasının büyük olumsuz sonuçlara yol açmasında engel olunur hem de yine ilerde de oluşabilecek iş kazalarına karşı da tedbirler alınabilir.

İş Kazası Halinde Yapılması Gerekenler

İş kazası durumunda işçi ve işvereninin yapması gereken çeşitli sorumluluklar mevcuttur. Buna göre;

  • İşveren, iş sürecinde oluşan iş kazalarını ve meslek hastalıklarını kaydeder.
  • Bu gibi kazalar üzerinde gerekli incelemelerde bulunur, raporları da buna göre düzenler.
  • İşyeri kapsamında meydana gelen kazalar sonucu yaralanma ya da ölüm olmamasına karşın işyeri ekipmanlarının ya da işyerinin zarara uğramasına yol açan olayları incelemek ve bu olayların raporunu düzenlemek,

 İş Kazası Durumunda Yapılması Gerekenler (Önemli)

İşveren ayrıca şu gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu'na da bildirimde bulunabilir. 

  • İş kazası olduktan sonra ilk 3 gün içerisinde,
  • İşyeri hekimi ya da sağlık hizmet sunucuları tarafından işverene bildirilen meslek hastalıklarını, bildirim yapıldıktan sonra 3 gün içinde,

Bununla birlikte işyeri hekimi ya da sağlık hizmeti sunucuları da meslek hastalığı için koydukları ön tanı gibi işlemleri, SGK tarafından yetkilendirilmekte olan sağlık hizmeti sunucularına sevk işlemini gerçekleştirir.

İş Kazası Sonrası İş Güvenliği Uzmanının Yapması Gerekenler

İş kazası hemen her sektörde meydana gelebilecek bir durumdur. İş kazalarının azaltılması, önlenmesi ve önüne geçilebilmesi açısından iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına da görevler düşmektedir. İş kazası sonrası iş güvenliği uzmanının yapması gerekenler ise oldukça fazladır. Ancak bir firmada iş kazası ve bu gibi oluşabilecek tehlikelere karşı önlemlerin alınma sorumluluğu tamamen iş güvenliği uzmanına aittir. Bu durumda iş güvenliği uzmanları da yine hukuki süreçte kendilerine yer bulur. Kendisini aklayacak derecede önlemlerin alınmasını kanıtlayan belgeler ileri sürülürse hukuki süreçten avantajlı biçimde de çıkabilir.

İş Kazası Sonrası İş Güvenliği Uzmanının Yapması Gerekenler

İş kazasının ardından İSG uzmanının işyerine giderek firma sahibinin ya da gerekli yönetici kişilerin kendisinden istenen çalışmaları ve dosyaları hazırlaması gerekmektedir. İş kazası geçiren çalışana da sağlık müdahalesinin çok acil biçimde yapılması aynı zamanda da ilgili güvenlik görevlerine de yine bilgi verilmesi gerekmektedir. Tüm bu sürecin içerisinde olması gereken İSG uzmanları da yine sorumluluk altındadır.

İş kazası gibi talihsizlik durumlarında İSG uzmanının çalışan ile ilgili tüm belgeleri de hazırlaması gerekmektedir. SGK kaydı ve işe giriş belgesinin da yine bildirilmesi İSG uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir. Ayrıca çalışan kişinin işe başlamadan önce katıldığı eğitimler ve sağlık raporları da gerekli evraklar arasında gösterilmelidir.

Tüm bu belgelerin neticesinde iş güvenliği uzmanları tarafından alınması tavsiye edilen ve resmi olarak da bildirilen önlemlerin alınmaması durumunda sorumlu tamamen işveren yetkilisi ile direkt olarak işverenin kendisidir. Bununla birlikte iş verenin kendi işleri ile alakalı olarak güvenlik tedbirlerini almasında son derece yarar vardır.

İş Kazası Olduğunda İlk Önce Ne Yapılmalıdır

İş kazası durumlarında kişilerin oldukça sakin davranması gerekmektedir. İş kazası, her sektördeki firmalarda, iş sahalarında oluşabilecek bir durumdur. Peki iş kazası olduğunda ilk önce ne yapılmalıdır? Hangi stratejiler uygulanmalıdır? İş kazalarını öncelikle işveren, işveren yetkilisi ve varsa iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bir arada önlemelidir. Önlemlerini alacak olan bu kişiler iş kazası olduğunda da ilk müdahalelerin yapılmasını sağlayan kişiler olmalıdır. Bu anlamda öncelikle işveren, işveren yetkilisi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından kazaya ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte raporlar da ele alınmalıdır. Kazayı geçiren işçinin daha önce katıldığı eğitimler, elde ettiği sertifikalar ve diğer tüm gerekli evraklar da yine değerlendirilmeye alınmalıdır.

Ayrıca bununla da birlikte alınması gereken önlemlerin eksikliğine de bakılarak sorumlu kişiler hakkında hukuki süreç de başlatılabilir. İş kazasının derecesi, seyri ne durumda olduğuna bağlı olarak tazminat davalarının bile açılması gündeme gelebilir. Bu durumda öncelikle İSG uzmanı ya da diğer işveren gibi kişilerin göz ardı ettiği önlemler değerlendirilerek bir sonuca varılır.

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.