İSG Kurul Toplantısı Gündem Maddelerinin Oluşturulması

İSG kurul toplantısı gündem maddelerinin oluşturulması başta İSG uzmanları olmak üzere kurula katılacak her üyenin merak ettiği konulardandır. Genelde daha önce belirlenen gündem maddeleri, toplantı anında talep eden üyenin fikrine göre yeni maddeler eklenmek suretiyle de oluşturulabilir. Zaten toplantıların amacı paydaşların görüşünü almak ve belirlenen gündem maddelerini görüşmek olduğu için bu tamamen doğal bir süreç olarak değerlendirilir.

İSG Kurul Toplantısı Gündem Maddelerinin Oluşturulması - Nida OSGB

İş sağlığı ve güvenliği işyeri kurullarında her yılbaşında görüşülen konular, temel İSG hizmetlerini yürütmek amacı taşır. Taslak hazırlanması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi gibi ana mevzular dışında özel amaçlı maddeler de eklenebilir. Bu tamamen işyerinin işletme faaliyet süreci ile ilgili olarak ortaya çıkan durumlarla ilişkilidir. İşyerinin niteliğine ve çalışma şekline uygun bir İSG planı oluşturulması ve tüm çalışanların İSG kültürü ile bu plan dahilinde çalışmasının sağlanması temel konular olmaktadır.

İlk toplantı dahil olmak üzere yıl içinde yapılacak tüm toplantıların zamanı ve amacı önceden planlandığı takdirde sistemli şekilde ilerlemek mümkün olur. Başta işveren olmak üzere planın sağlıklı şekilde yürütülmesi tüm kurul üyelerinin sorumluluğu olmalıdır. Başarıya ulaşmak, iş kazalarını önlemek, meslek hastalıklarının tedbirini almak İSG kurullarının ana hedefidir.

İSG Kurul Toplantısı Gündemine Hangi Konuları Alır?

İşverenlerin İSG kurul toplantısında görüşülmesi gereken konuların hiçbirini atlamadan görüşülmesini sağlamakla mükelleftir. İşyerinin güvenliği ve çalışanların sağlığını ilgilendiren tüm konuları kurulun gündeminde olmalıdır. Gündem maddelerinin önceden hazırlanarak kurul üyelerine duyurulması önemlidir. Kurul toplantısından önce ön hazırlık yapmak isteyen üyelerin ve üyelerin temsil ettiği çalışanların görüşleri alınabilir ve gündeme eklenebilir.

İSG Kurul Toplantısı Gündemine Hangi Konuları Alır? - Nida OSGB

Kurulda görüşülen konular arasında temel maddelerin yanı sıra işyerinin dinamiğine göre farklı maddeler de eklenebilir. İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği plan taslağının oluşturulması, çalışanların iş güvenliği tedbirlerini benimsemesi, istenmeyen iş kazalarının nedenlerinin araştırılması, meslek hastalığı vakalarında durum analizi yapılması, olaya ramak kala durumlarında gerekli incelemenin yapılması ve kazaya dönüşmesini önleyecek tedbirlerin belirlenmesi, çalışanların alacağı eğitimlerin planlanması ve yıllık olarak hazırlanan iş güvenliği raporlarının oluşturulması İSG kurulunda görüşülecek gündem maddelerine örnektir.

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlıklı şekilde özellikle 50’den fazla çalışanı olan işyerlerinde uygulanmasının anahtarı kurullardadır. Elbette faaliyetlerin işlevsel hale gelmesini sağlayan iş güvenliği uzmanları olmaktadır ancak yapılan ve yapılacak çalışmalardan tüm çalışanların ve işverenin haberdar olmasının yolu da kurullarda alınan kararların duyurulmasıdır. Bu kurullar sayesinde varsa çalışanların gördüğü İSG ihmalleri ve eksikleri de öğrenilmiş olmaktadır.

İSG Kurul Toplantısında Hangi Acil Durumlarla İlgili Gündem Oluşturulur?

Kurullar elbette periyodik görevleri yerine getirme amacıyla toplanır ancak bazı acil durumlar nedeniyle acil önlem almak için de toplanması gerekir. Genel çalışmalara ek olarak yapılacak toplantılarda riskli durumların önüne geçmek amaçlanır. Bu durumlara örnek olarak ramak kala olayları, meslek hastalıkları ve iş kazaları verilebilir.

İSG Kurul Toplantısında Hangi Acil Durumlarla İlgili Gündem Oluşturulur? - Nida OSGB

İş kazası bu acil durumlar içinde çok hızlı şekilde reaksiyon gösterilmesi gereken konuların başında gelir. Yaşanan bir talihsizlikte yaralanma veya can kaybı durumunda İSG kurulu bu durumu acil olarak değerlendirmelidir. Aynı kazanın tekrar yaşanmaması adına alınacak önlemler hakkında tüm paydaşlar görüş belirtir.

Meslek hastalıklarına karşı alınacak önlemlerin de kurulda görüşülmesi önemlidir. Özellikle çalışanlardan birinin bu hastalığa yakalanması durumunda sebeplerin araştırılması ve olumsuz sonuca yol açan nedenlerin önlenmesi önem arz eder.

Bazen çalışanlar gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığını öne sürerek çalışmaktan kaçınma haklarını kullanmak isteyebilir. Böyle durumlarda kurul yine acil gündemle toplanarak hangi tedbirler konusunda anlaşmazlık olduğunu görüşür. Bu durumun ortadan kalkması ve işçilerin sağlıklı şekilde faaliyete devam etmesi için gerekli adımlar atılır. Buradaki iki temel amaç işçilerin sağlığını korumak ve işyerinin güvenliğini sağlamaktır.

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.