Tehlike Sınıflarına Göre Verilecek Çalışan Eğitimleri Hakkında

Tehlike sınıflarına göre çalışanlara verilmesi gereken eğitimler önceden planlanmalı ve gerektiği süre kadar verilmelidir. Periyodik olarak aylık şekilde düzenlenen bu eğitimlerin hedefi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kültürü edinmeleri, içerikleri öğrenerek sağlıklarını koruyacak tedbirleri algılamalarıdır.

tehlike sinifina gore alinacak egitimler degisiyormu - Nida OSGB

Tehlike sınıfına göre, işletmenin faaliyet koluna göre çalışanların dikkat etmesi gereken unsurlar farklı olduğu için, iş güvenliği uzmanları bu konuya dikkat etmelidir. 6331 Sayılı Kanun bu konuda kesin bir çerçeve çizmiştir. Bu kanuna ve bu kanundan faydalanılarak hazırlanan yönetmeliklere göre verilmesi gereken eğitimler konusunda yapılacak olan ön hazırlık, daha verimli olmasını sağlamaktadır.

Çalışanların iş başlamadan önce iş güvenliği eğitimi almaları, önceden alınması gereken tedbirler kapsamında daha bilgili olmalarını sağlar. Ayrıca aynı işyerinde tehlike sınıfı ve çalışma koşulları farklı bir işte çalışacak olan kişilere de bu alana özgü eğitimin verilmesi önemlidir.

Çalışan bir işyerinden başka bir işyerine geçtiği zaman da iş güvenliği eğitiminin yeniden verilmesi gerekir. Aynı işletmede veya farklı işletmede teknolojiye uyum sağlama amacıyla alınan yeni teçhizatlar, makineler ve aletler konusunda da iş güvenliği eğitiminin yeniden verilmesi gerekir.

Tehlike Sınıflarına Göre Verilecek Çalışan Eğitimleri Hakkında - Nida OSGB

Tehlike Sınıflarına Göre Alınacak Eğitimler Değişiyor mu?

Tehlike sınıflarına göre çalışanların alacağı eğitimler elbette değişmektedir. Temel iş güvenliği eğitimi aynı olsa da, sektöre, kullanılan makinelere, tehlike durumuna ve risk analizine göre alınacak eğitimlerin değişmesi doğaldır. Her çalışanın kendine özgü bir çalışma alanı olması, bireyin kendine özgü nitelikleri ve çalışma şekli, eğitimlerin farklılaşmasını sağlayan ana unsurlar olmaktadır.

Çalışanlara iş yaşamı ile ilgili genel konular, sağlık konuları ve teknik konular ayrı başlıklar halinde verilmektedir. Çok tehlikeli sınıflarda çalışanlara yılda bir kez eğitimin yeniden verilmesi önemlidir. Tehlikeli sınıftaki işletmelerde çalışanlara ise iki yılda bir eğitim zorunluluğu getirilmiştir. Az tehlikeli sınıflarda çalışan bireylere ise ekstrem bir durum olmadığı takdirde üç yılda bir iş güvenliği eğitimi verilmektedir.

Burada önemli olan husus çalışanların yeni ve eski ayırt edilmeden bu eğitimlere katılmalarıdır. Yeni başlayan çalışanların bu eğitimi alması konusunda işyeri temsilcisinin dikkatli olması gerekir. İşyerinde herhangi bir iş kazası yaşanmışsa, bunu yaşayan kişinin işyerinden uzak kaldığı dönemde bilgilerini unuttuğu varsayılır.

Böyle durumlarda işe yeniden geri dönecek kişiye iş kazasına neden olan unsurlar ve bunlardan korunma şekilleri ile ilgili ekstra eğitim verilmesi, kişinin sağlığı açısından değerli bulunmaktadır.

Hangi Tehlike Sınıflarındaki Eğitimler Daha Zor Olmaktadır?

Hangi tehlike sınıflarındaki eğitimler daha zor olmaktadır sorusuna; iş güvenliği uzmanlarının vereceği eğitimlerin aslında zor olmadığını söyleyerek cevap vermiş olalım. Ancak çalışanların eğitim düzeylerine göre bazı konularda hazır bulunuşluk seviyelerini değerlendirmek ve eğitim içeriklerini ona göre düzenlemek en iyisi olacaktır.

Tehlike Sınıfları Nace Kodu Listesi - Nida OSGB

Profesyonel eğitmenlerin görev aldığı iş güvenliği eğitimlerinde hiçbir konu aksatılmamaktadır. İşyerinin niteliğine göre konu seçmek, olası risklerin gözden kaçırılması anlamına gelecektir. Verilmesi gereken tüm detaylar çalışanlara benimsetilmelidir. Zira iş kazalarında detaylara dikkat etmemek pahalı sonuçlar doğurabilir.

Bu pahalılıktan kasıt can güvenliğidir. Mal kaybı bir şekilde telafi edilebilir ancak çalışanların sağlığına gelecek bir zararın telafisi daha güç olacaktır. Ülkemizde alınan önlemler ve verilen eğitimler sayesinde iş güvenliği konusunda büyük bir farkındalık oluşmuştur. Bunda emeği geçen iş güvenliği uzmanlarını gayreti önemlidir.

Hem özel teşebbüslerde hem de devlet kurumlarında iş güvenliği eğitimlerinin aksatılmadan yapılması önemlidir. Tehlike sınıfına bakılmaksızın eğitimlerin alınması ve tedbirlere dikkat edilmesi son derece mühimdir. Özellikle içinden geçtiğimiz pandemi döneminde çalışanları sağlığı konusunda alınan önlemleri tehlike sınıfı fark etmeksizin, insan sağlığının önemini bir kez daha vurgulamıştır.

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.