İnşaatlarda Tespit Öneri Defterine Ne Yazılır? (Onaylama Süreci)

Son yıllarda yapılan bazı düzenlemeler ile işyerlerinde işçi güvenliği ön plana alınmıştır. Çalışma hayatında bütün emeklerini işyerine harcayan işçilerin çalışma sırasında karşılaşabilecekleri birçok kaza iş güvenliği ile önlenebilmektedir. Önlenemeyen kazalar var ise bunlardan en az zararla kurtulabilmek için birçok önlem alınmaktadır. Bu önlemlerden bir tanesi de tespit öneri defteri hazırlanmasıdır. 2012 tarihli iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre bu defterin hazırlanması zorunlu kılınmıştır. İşyeri hekimi ve uzmanlığı işyeri ile ilgili tespit ve önerilerini, gerekli görülen birçok hususu seri numaralarına sahip olan deftere not düşmektedirler. Tespit öneri defteri bir asıl iki kopyala şekilde düzenlenmiştir. SGK sicil numarası olan işyerleri bu defteri bulundurmak zorundadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Defterini kim  Onaylar ?

İş sağlığı ve güvenliği defteri iş yerine verildiği zaman bunun bir onaylatma süreci bulunmaktadır. Bu defterin onaylatılması için OSGB tarafından teslim alınması gerekmektedir. OSGB teslim etmiş olduğu defter iş yerinin bağlı olmuş olduğu çalışma ve İş Kurumu İl müdürlüklerinde, genel müdürlüklerde, veya noterden onaylatılır. Defterin onaylatılması demek her sayfasında mühür basılması anlamına gelmektedir. Tespit ve öneri defterinin onaylatılması sırasında herhangi bir ücret ödenmemektedir. Defterin düzenli bir şekilde imzalatılması ve her bir ayrıntının düzenli bir şekilde işlenmesi sorumluluğu işverene aittir. Herhangi bir şekilde iş yerinin teftiş veya kontrol edilmesi gerekiyor ise bu işlem sırasında bu defter gösterilmek zorundadır.

İnşaatlarda Tespit Öneri Defterini Kim Hazırlar?
İnşaatlarda Tespit Öneri Defterine Ne Yazılır? (Onaylama Süreci)
İş Sağlığı ve Güvenliği Defterini kim  Onaylar ?
İş Sağlığı ve Güvenliği Tespit ve Öneri Defteri Yönetmelik

ISG Tespit ve Öneri Defteri Nasıl Onaylatılır ?

İş sağlığı ve güvenliği tespit öneri defterinin onaylatılması ücretsiz olduğu için işyerleri ilk önce bu işlemi gerçekleştirebilir. Defterin ilk sayfasında işyerinin ünvanı, iletişim bilgileri, SGK sicil numarası, müdüre ait bilgiler, adres gibi pek çok bilgi bulunmaktadır. Defterin diğer sayfalarda muhakkak işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının da bilgileri bulundurulmalıdır. Fakat işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının zaman içerisinde değişebilmesi mümkün olduğu için bu alanların doldurulması zorunlu değildir. İşyerlerinin yaşanabilecek herhangi bir kazadan sonra açılacak olan davalarda kendilerini resmi olarak savunmalarını sağlayacak en önemli ispat belgelerinden bir tanesi tespit ve öneri defteri diyebiliriz . Sırf bu sebeple bile işyerleri muhakkak bu resmi kayıtları alacakları bu deftere düzenli bir şekilde not ederek hazırlanmalıdır.

ISG tespit ve öneri defterini kim onaylatır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Tespit ve Öneri Defteri Yönetmelik

İş sağlığı ve güvenliği tespit ve öneri defteri yönetmeliğe göre ayrıntıları belirlenmiştir. İş yerinde herhangi tespit edilen riskli bir durum veya davranış var ise ayrıntılı bir şekilde çözümler, öneriler bu defterde olmak zorundadır. Örnek verecek olursak iş yerinde taşınacak olan eşya sırasında hangi yöntemlerin kullanılacağı ayrıntılı bir şekilde defterde olmak zorundadır. İşyerinde yaşanabilecek herhangi bir acil durum için hazırlanan planın da bu defterde yer alması gerekmektedir. Hayati bir durum söz konusu olduğu zaman bunun tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, bu işlemler için  gerekli olan sureler bu defter de net bir şekilde yazılmalıdır.

Defterde Olması Zorunlu Diğer Hususlar

Tespit öneri defterinde bulunması gereken diğer önemli hususlardan bir tanesi iş sağlığı güvenliği prosedürlerinde görülen eksiklikler var ise bunlar, işe giriş çıkış muayenelerinin ayrıntılı bilgileri, periyodik muayeneler ve alınacak alınmış eğitimler not alınmalıdır. Yıllık eğitim planları, işin risk analizi gibi konularda yine bir defterde olmak zorundadır. İş güvenliği ile ilgili olarak kişi değişimi yaşandıysa bununla ilgili bilgiler de yine not edilmelidir. Bu defterde muhakkak sayfalarda saat tarih bilgilerinin olması ve her sayfada kaşe bulunması zorunludur.

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.