İş Sağlığı ve Güvenliği Pendik (En İyi Hizmet)

İşletmelerin çalışanlar, işveren ve işletmenin kurumsal yapısı açısından mümkün olan en üst seviyede güvenliğinin sağlanması için, iş güvenliği yasası ve ilgili mevzuatının tüm şartlarına uyması gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliğinde temel amaç iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi olduğundan tüm bölgelerde aynı standartların uygulanması şarttır. Bu yüzden bölgesel dinamikler de göz önüne alındığında İş Sağlığı ve Güvenliği Pendik bölgesi içindeki işletmelerin de tüm hususları dikkate alması gerekmektedir. 

İş Sağlığı Güvenliği Pendik Nida OSGB

Türkiye’nin farklı bölgelerinde aynı standartların oluşturulması, çalışan herkesin kıymete alınması ve sağlığının korunması, işletmelerin güvenliğinin tesis edilmesi, çeşitli doğal afetler durumunda yapılacak şeylerin planlanması gibi hususlar, İş güvenliğinin temel unsurları arasındadır. Pendik ilçesinin nüfus yoğunluğu ve işletme sayısı göz önüne alındığında, yeterli sayıda OSGB firmasının ve iş güvenliği uzmanının hizmet vermesi gerektiği de ortaya çıkmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Pendik bölgesi için deneyimli bir OSGB firması ile çalışarak gerekli iş güvenliği hizmetini almak önemlidir. İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirmesinin mevzuata uygun sayıda ve şekilde yapılması, işlerin düzenli yapılması adına gereklidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Pendik (En İyi Hizmet)

Pendik Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB)

Pendik Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre bu bölgede İSG hizmeti alması gereken tüm işyerlerine hizmet sağlamaktadır. İSG-KATİP modülünden çalışan sayısına göre gerekli görevlendirmeleri yaparak, ilgili uzmanların çalışmalarını takip etmektedir. Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim ve hizmet birimi olan OSGB firmasının, tüm İSG hizmetlerini yürütmekle ve raporlandırmakla yükümlü olduğunu da belirtmek gerekir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Pendik kısmındaki hizmetlerin yürütülmesi amacıyla yürürlükte olan mevzuata göre işlemleri yürütmek zorundadır. Bünyesindeki uzmanları, hekimleri ve personelleri işyerlerinde görevlendirerek, iş güvenliği çalışmalarının kusursuz şekilde yapılmasına yardımcı olmaktadır. Herhangi bir iş kazası veya hastalığın mahal vermeyecek şekilde tüm eğitimlerin verilmesi, çalışanların sağlık gözetimlerinin ve takiplerinin yapılması, önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınması ve bu konularda işverene rehberlik edilmesi, acil durum planlarının hazırlanarak gerektiği durumlarda uygulanması için eğitimlerin verilmesi ve tatbikatların yapılması, tüm planların hazırlanması, çalışmaların görsel ve sayısal şekilde kayıtlarını tutulması, işverenin ve çalışanların İSG tedbirlerine uyup uymadığının takibinin yapılması ve gerekli uyarılarda bulunulması, OSGB’lerin sorumlulukları arasındadır.

Pendik ilçesinde faaliyette bulunan bir işletmeniz varsa, iş güvenliği hizmeti alma zorunluluğunuz söz konusu ise, kesinlikle bir OSGB firmasından destek almalısınız. Firma yetkilileri sizleri yönlendirecek, bilgi aktarımında bulunacak ve rehberlik edecektir.

İş Sağlığı Güvenliği Pendik OSGB

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İstanbul

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İstanbul bölgesi içinde çok büyük yoğunlukta çalışan firmalardır. Binlerce iş yerinin iş güvenliği hizmeti alması için yetkilendirilmiş olan OSGB firmaları, kapasitelerini son sınırına kadar zorlamakta ve hizmeti yetiştirmeye çalışmaktadır.

İstanbul gibi ticari faaliyetlerin müthiş yoğunlukta olduğu bir arenada, OSGB firmalarının sorumlulukları da büyük olmaktadır. Hem gerektiği kadar İSG uzmanı görevlendirme, hem bu işletmelerin planlamalarını yapma ve takiplerini gerçekleştirme hem de raporlandırma sürecini yönetme gibi, çalışanların sağlığını koruma misyonuna sahip olmaları gerekmektedir.

Endüstriyel faaliyetlerin süratli şekilde zuhur ettiği bölge olduğu için, İstanbul’da yapılacak iş güvenliği çalışmalarının tehlike sınıfına uygun olacak şekilde ifa edilmesi önemlidir. İSG-KATİP modülüne verilerin işlenmesi, bölgesel dinamiklerin ve tedbirlerin tespiti için raporlamaların yapılması, planların eksiksiz şekilde girilmesi de önem taşıyan konular arasında gelmektedir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Kurulabilmesi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi kurulabilmesi için gerekli şartlar nelerdir konusunda tüm OSGB firmalarının önceden etüt çalışması yapması ve başvurularını buna göre yönetmesi önemlidir. Birçok başvurudan olumsuz dönüt alındığı düşünülürse, tüm belgelerin ve evrakların gerektiği şekilde hazırlanmasının önemi ortaya çıkmaktadır.

Bu firmaların kurulabilmesi için gerekli evraklar;

 • Şirkete ait ticaret sicil gazetesi.
 • Birimde çalışanların yetkinlik sertifikaları.
 • Sorumlu müdürün görevlendirme yazısı.
 • OSGB faaliyetlerinin yürütüleceği yerin iskan belgesi.
 • OSGB hizmetinin verileceği binanın adres tespit evrakı.
 • OSGB hizmeti verilecek bina kira ise sözleşmesi, mülk ise tapu örneği.
 • Faaliyet gösterilecek merkezin 1/50 ölçekli kullanım planı
 • Faaliyet gösterilecek mekanın yangın önlemlerine ait itfaiye raporu

OSGB firması kurmak için firma bünyesinde görevlendirmesi yapılması zorunlu olan personellere ait şartlar;

 • Tam zamanlı sözleşmeli işyeri hekimi
 • Tam zamanlı sözleşmeli iş güvenliği uzmanı (en az C sınıfı sertifikalı)
 • Tam zamanlı sözleşmeli diğer sağlık personeli

OSGB firmalarının kurulabilmesi için hizmetlerini yürütecekleri mekanın fiziksel olarak taşıması gereken şartlar;

 • Başka bir amaçla kullanılan bir bina ise OSGB girişinin farklı olması.
 • Bina dayanıklı ve sağlam nitelikte olmalıdır.
 • Binaya ait elektrik tesisatının yangına ve patlamaya mahal vermeyecek şekilde sağlam olması önemlidir.
 • Acil çıkış kapılarının engelsiz bir yolun sonunda olması.
 • Yangından korunma önlemlerinin ilgili yönetmeliğe göre alınmış olması gerekir.
 • Tüm birimlerinin güvenlik açısından risk oluşturmaması gerekmektedir.

Güncel Haberler

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.